oefeningen: gehele getallen wiskunde-interactief.be

1 absolute waarde en tegengestelde van een geheel getal
- Selecteer het type oefening.
- Geef het juiste getal
.
 

 

 

2 orde van gehele getallen
Vergelijk telkens twee getallen.

 

 

3 haakjes
Sleep de naam en het rekenvoorbeeld naar de juiste eigenschap.

 

 

4 eigenschappen van som
Sleep de naam en het rekenvoorbeeld naar de juiste eigenschap.

5 eigenschappen van product
Sleep de naam en het rekenvoorbeeld naar de juiste eigenschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
gehele getallen

abs.waarde/ tegengestelde
orde
haakjes
eigenschappen som
eigenschappen product

 
som en verschil
product-quotiënt

magische vierkanten