oefeningen: onderlinge ligging wiskunde-interactief.be


1 Uitwendig rakend
Versleep de blauwe punten zo dat de twee cirkels elkaar uitwendig raken.


2 Snijdend
Versleep de blauwe punten zo dat de twee cirkels elkaar snijden.
3 Inwendig rakend

Versleep de blauwe punten zo dat de twee cirkels elkaar inwendig raken.4 Inwendig disjunct

Versleep de blauwe punten zo dat de twee cirkels inwendig disjunct zijn.

5 Concentrisch
Versleep de blauwe punten zo dat de twee cirkels concentrisch zijn. 

naar startpagina 
naar sitemap

ond. ligging cirkels

oef 1
oef 2
oef 3
oef 4
oef 5

oef. cirkel