oef: omtrek en oppervlakte parallellogram wiskunde-interactief.be

1 Bereken de oppervlakte


2 Bereken de oppervlakte


3 Bereken de oppervlakte


 

 

4 bepaal de ontbrekende waarden

 

 


5 Teken een parallellogram met gegeven oppervlakte


6 Bereken de omtrek


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

naar startpagina
opp.vlakke figuren

oef 1
oef 2
oef 3
oef 4
oef 5
oef 6
oef. vlakke figuren