oefeningen: spiegeling wiskunde-interactief.be

1 Spiegeling van een driehoek
Versleep de driehoek A'B'C' zo dat A' de spiegeling is van A, B' van B en C' van C.
2 Bepaal het beeld van het punt P door de gegeven spiegeling

Het punt P wordt gespiegeld ten opzichte van een van de assen.
Typ de coördinaten van het beeldpunt in het tekstvak en bevestig met <Enter>.

 

 

3 Bepaal het beeld van het punt P door de gegeven spiegeling

Het punt P wordt gespiegeld ten opzichte van een een willekeurige horizontale of verticale rechte.
Typ de coördinaten van het beeldpunt in het tekstvak en bevestig met <Enter>.

 

 

 

4 symmetrieas van een driehoek

 

 

 

 

5 symmetrieas van een ruit

 

 

6 symmetrieas van een rechthoek

 

 

7 symmetrieas van een trapezium

 

 

8 symmetrieas van een vierkant

 

 

9 symmetrieas van een cirkel

 

 

 

 

 

 

 

naar startpagina
naar sitemap
spiegelingen

spiegeling
spiegeling van driehoek
x- of y-as
horizontale/verticale
symmetrieas van een
driehoek
ruit
rechthoek
trapezium
vierkant
cirkel

oefeningen