oefeningen: onderlinge ligging van cirkels wiskunde-interactief.be1 Wat is de onderlinge ligging van volgende cirkels2 Geef de vergelijking van twee uitwendig disjuncte cirkels


3 Geef de vergelijking van twee inwendig disjuncte cirkels


4 Geef de vergelijking van twee uitwendig rakende cirkels


5 Geef de vergelijking van twee inwendig rakende cirkels


6 Geef de vergelijking van twee elkaar snijdende cirkels

7 Geef de vergelijking van twee concentrische cirkels 

naar startpagina
naar sitemap

vgl van de cirkel
onderlinge ligging

oef 1
oef 2
oef 3
oef 4
oef 5
oef 6
oef 7

middelpuntsvgl
algemene vergelijking
raaklijn aan cirkel