oefeningen: vgln van rechten wiskunde-interactief.be

1 vectoriele vergelijking:
rechte door gekend punt met bekende richtingsvector


 

2 vectoriele vergelijking:
rechte door een gekend punt, evenwijdig met een rechte door 2 punten

 

3 vectoriele vergelijking:
rechte door een gekend punt, evenwijdig met de x-as4
vectoriele vergelijking:
rechte door twee gekende punten5 parametervergelijking:
rechte door gekend punt met bekende richtingsvector

6 parametervergelijking:
rechte door een gekend punt, evenwijdig met een rechte door 2 punten


 

 

 

7 parametervergelijking:
rechte door een gekend punt, evenwijdig met de x-as
8 parametervergelijking:
rechte door twee gekende punten

 

 

 

9 parametervergelijking:
punt op een gegeven rechtenaar startpagina
sitemap
vergelijkingen rechten

vectoriële vergelijking
punt en vector
punt // met rechte
punt // x-as
2 gekende punten
parametervergelijkingen
punt en vector
punt // met rechte
2 gekende punten
punt // x-as

punt op gegeven rechte

oefeningen