oef: oplossen rechthoekige driehoeken wiskunde-interactief.be


1 Bereken de onbekende zijde
Rond af tot op 0.1 nauwkeurig.


2 Bereken de onbekende zijde
Rond af tot op 0.1 nauwkeurig.


3 Bereken de onbekende zijde
Rond af tot op 0.1 nauwkeurig.


4 Bereken de onbekende hoek
Rond af tot op 1° nauwkeurig.


5 Bereken de onbekende hoek
Rond af tot op 1° nauwkeurig.
6 Los op

Klik op 'Nieuwe oefening' voor een nieuwe opgave.
Bereken telkens de ontbrekende waarden en vul het resultaat in.
Je kan je antwoord controleren door te klikken op 'Controle'.

 
 a =      α = ° ' "
 b =   β = ° ' "
 c =        

- reken enkel met de gegeven waarden, niet met tussenresultaten
- rond de lengtes van de zijden af tot op 0,01 nauwkeurig
- gebruik voor decimalen een punt i.p.v. een komma
- rond de seconden af tot op de eenheid

Je hebt nu goede antwoorden op pogingen.
Dat stemt overeen met
%.


 

naar startpagina
goniometrische getallen
driehoeksmeting

onbekende zijde
oef 1

oef 2

oef 3

onbekende hoek
oef 4

oef 5

Los driehoek op
oefeningen