Meer doen met Hot Potatoes

Inleiding

Het programma Hot Potatoes (HP) is voor lesgevers in alle vormen van onderwijs, en dus zeker ook in Basiseducatie een bijzonder nuttig instrument. Hot Potatoes maakt het mogelijk om snel en met een zeer beperkte voorkennis van het aanmaken van webpagina's leuke oefeningen op de computer te maken. Het mooie aan HP is echter dat je als gebruiker niet op dat elementaire niveau moet blijven: wie wat afweet van het maken van webpagina's kan het programma helemaal naar zijn/haar hand zetten.

Deze handleiding bevat een aantal algemene opmerkingen over het gebruik van HP in de Basiseducatie. Daarnaast worden een aantal meer geavanceerde mogelijkheden van HP beschreven. Een introductie tot Hot Potatoes wil deze tekst per se niet zijn. Er bestaan nl. al genoeg uitstekende Nederlandstalige inleidingen, die o.a. te vinden zijn via KlasCement (http://hotpot.klascement.net/handleid.htm).

De introductie tot een aantal geavanceerdere mogelijkheden gebeurt op de zgn. 'kookboekmanier', d.w.z. er worden precieze beschrijvingen gegeven van wat je moet doen om een bepaald resultaat te bereiken, maar er wordt weinig of niet ingegaan op de redenen waarom iets (al dan niet) werkt. Zo'n benadering heeft het onmiskenbare voordeel dat je weinig technische voorkennis hoeft te hebben om te kunnen volgen. Daar staat tegenover dat dit type handleiding niet tot echt inzicht voert. Dat laat zich vooral voelen wanneer er iets fout gaat. Op zoek gaan naar een fout in een pagina is moeilijk als je niet weet waarop je allemaal moet letten. Bovendien laat de kookboekmanier de gebruiker die zelfstandig verder wil gaan in de kou staan: je wordt aan het handje gehouden, maar daardoor is ook je autonomie beperkt. Kortom, deze handleiding is beperkt in zijn ambities. Wie echt aan de slag wil met HP kan er niet onderuit om wat meer te leren over html, css en javascript (http://users.pandora.be/christof.vandeneynde/hp/hotpot6.htm).

naar de volgende pagina

volgende: Hot Potatoes in de Basiseducatie

  1. inleiding
  2. Hot Potatoes in de Basiseducatie
  3. werken met audio
  4. alternatieve types oefeningen
  5. voorwaardelijke links
  6. voor wie meer wil weten

auteur: Christof Vanden Eynde (christof.vandeneynde@cbegent.be)
pagina's gepubliceerd op: 11-1-2005

Valid XHTML 1.1! Get Firefox!