Wat
Welbevinden
Soorten
Diagnose
Begeleiding
Tips
Suggesties

Interview

Enkele weken terug kwam ik in contact met iemand uit het secundair onderwijs bij wie pas nu dyscalculie is vastgesteld. Een verschijnsel dat steeds vaker voorkomt. Ik vroeg haar of ik enkele vraagjes mocht stellen . . .

Wat is je naam?
Astrid J.

Hoe oud ben je?
16

Hoe verliep je schoolcarrière tijdens de kleuterklas?
Goed, ik was altijd braaf en deed wat de juf vroeg.
J
Ik ging graag naar school en voelde me daar zeer goed.

Zijn er dingen bijgebleven waar je toen problemen mee had?
Ik weet nog dat ik ooit een oefening moest maken waarbij ik telkens drie regendruppeltjes in een kringetje moest zetten. Ik had toen al een hekel aan tellen, ik probeerde de oefening zo lang mogelijk te ontwijken.

Hoe verliep je schoolcarrière in de lagere school?
Ik was altijd één van de eersten voor taal. Alleen begrijpend lezen was iets zwakker en voor rekenen had ik enorm veel tijd nodig, alhoewel m’n punten goed waren. In het derde leerjaar begon het serieus bergaf te gaan, we leerden rekenen met breuken en dat begreep ik niet. In het vierde had ik echte onvoldoendes (6/15) op m’n rapport, vooral voor cijferen, in het vijfde ook voor hoofdrekenen en in het zesde werd het alleen maar erger, ik had onvoldoendes van 1/10. Ik kreeg dan ook het advies om TSO te volgen na het lager. Dat advies hebben mijn ouders en ik genegeerd, omdat de rest van m’n resultaten altijd zeer goed waren.

Zijn er problemen die je toen had, die nu door je vastgestelde dyscalculie een verklaring krijgen?
Ja, toch wel. Waarom ik nooit goed was in begrijpend lezen bijvoorbeeld. Of waarom ik altijd zulke slechte punten had voor wiskunde, alhoewel ik heel veel studeerde.

Hoe verloopt je schoolcarrière nu in de middelbare school?
Ik zit nu in het vijfde middelbaar. Het is veel makkelijker dan vorig jaar, want we hebben ten eerste al minder wiskunde. Ook heb ik Latijn laten vallen voor economie. Vier jaar heb ik Latijn gevolgd, maar ik kon het tempo niet zo goed aan.
In het begin van het eerste jaar had ik nog 80% voor wiskunde, aan het einde 70%, in het tweede 60%, in het derde 50% en in het vierde 40%. Aan het einde van het vierde had ik dan toch weer 60%, dus ik mocht gelukkig over. Dat ik toen gebuisd was, begreep ik niet. Ik had echt enorm veel gestudeerd en dan toch nog buizen.

Welke richting volg je nu?
Economie – moderne talen (ASO – Algemeen Secundair Onderwijs)

Hoeveel uren wiskunde heb je?
Drie uur. We hebben vooral analyse (= functieleer). Als keuzeonderdeel kregen we ook een stuk over wiskundige verhoudingen in de kunst.

Welke problemen heb je met de wiskunde?

 • Geen ruimtelijk inzicht: ik ken het verschil niet tussen links en rechts, oost en west, noord en zuid
 • Ik kan niet rekenen met negatieve getallen
 • Ik kan de volgorde van bewerkingen niet onthouden
 • Het duurt echt lang eer ik een opeenvolging van complexe berekeningen vanbuiten ken
 • Ik kan niet hoofdrekenen
 • Bij vergelijkingen zet ik de x meestal aan de verkeerde kant. Op zich niet zo erg, maar bij ongelijkheden kan dat wel kwaad.
 • Ik wissel cijfers om (54 à 45)
 • Ik kan geen lange getallen lezen
 • Als ze mij getallen dicteren, schrijf ik de getallen verkeerd op (negenentachtig à 98)
 • Uitrekenen hoeveel tijd tussen twee tijdstippen ligt (hoeveel tijd ligt er tussen 8.45u en 10.35u?)

 Kun je een voorbeeld geven?
- 5 - -3 is voor mij gelijk aan –8 (terwijl –5 - -3 = -2)

Hoe werd dyscalculie bij jou vastgesteld?
Dyscalculie is pas enkele weken geleden vastgesteld bij mij. In economie klopte de uitkomst van een ratio niet; omdat ik dacht dat het aan mijn rekenmachine lag, legde ik dit probleem voor aan m’n leraar wiskunde. Toen hij in m’n map keek, merkte hij op dat ik puntjes in lange getallen zette (bvb. 157.685). Ik zei dat ik dat deed omdat ik anders die getallen niet kon lezen. Met puntjes ging het ook niet zo goed, maar toch beter. Hij vond dit enorm vreemd. Ondertussen deed hij de berekening opnieuw en bij hem kwam het wel uit. Bleek dat ik gewoon twee cijfers had omgewisseld. Toen vroeg m’n leraar of ik dat dikwijls deed. Ik zei van wel. Toen viel opeens het woord ‘dyscalculie’. Hij heeft me onmiddellijk naar het CLB gestuurd en zij hebben mij – na eerst m’n IQ getest te hebben – doorverwezen naar een logopedist. Hij heeft m’n rekenvaardigheid getest en uit die test bleek dat ik het rekenniveau heb van iemand die in het vijfde leerjaar zit.

Wat heb je hierdoor bekomen?
Ik heb zo een dyscalculie-attest net op tijd bekomen. Drie dagen voor de examens begonnen, was m’n dyscalculie officieel erkend. Door het CLB is er enorm veel tijd verloren gegaan. Tussen het melden van het vermoeden en het doorverwijzen naar een logopedist lagen 6 weken.

Had je er al ooit van gehoord?
Nee, ik had nog nooit van dyscalculie gehoord.

Hoe voelde je erbij?
Ik vond het erg raar en begreep het niet. Ik vroeg me af hoe het mogelijk was dat ze al die jaren niks gemerkt hebben.

Werd met jouw probleem rekening gehouden op de examens?
Ja.

Wat waren je voordelen tijdens de examens en hoe voelde je daarbij?

 • Bij wiskunde was mijn examen groter afgeprint.
 • Sommige getallen waren voluit geschreven en ‘kleiner dan’, ‘groter dan’ waren niet afgebeeld door symbolen (<, >), maar gewoon in woorden geschreven.
 • Er werden er minder punten afgetrokken als ik eens een rekenfoutje maakte.
 • Ook mocht ik zo lang werken als ik wilde.
 • Bij economie mocht ik werken tot ik klaar was en werden er minder punten afgetrokken als ik rekenfouten maakte.

Zijn er nog leerkrachten die nog geen rekening houden met je dyscalculie?
Niet allemaal. Op het mondeling examen Spaans moesten we telefoonnummers lezen. M’n leraar wiskunde had de lerares Spaans ingelicht dat ik daar heel veel moeite mee had. Toch moest ik er lezen. Het was voor mij een enorme vernedering, ik raakte echt niet uit m’n woorden.... Tot overmaat van ramp moest ik het dan nog eens in het Nederlands lezen en alhoewel gevraagd was niets te zeggen tegen de medeleerlingen, zei ze dan nog: ‘Jij hebt problemen met getallen lezen?’.... Achteraf heeft de lerares me gezegd dat ze er rekening mee ging houden, maar ik mocht ondertussen wel uitleggen aan medeleerlingen die nieuwsgierig waren geworden waarom het niet lukte. Ik heb gewoon gezegd dat ik het niet zo goed kon.

Zijn er andere leerlingen die het bijvoorbeeld niet fair vinden dat jij meer voordelen hebt?
Niemand in de klas weet iets van mijn dyscalculie, juist omdat ik zo bang ben dat ze zouden zeggen dat ik overdrijf, dat ik komedie speel, dat ik dom ben. Er zijn wel enkelen die een vermoeden hebben dat er ‘iets’ aan de hand is. M’n leraar wiskunde is me namelijk eens uit de klas komen halen om naar het CLB te gaan en tijdens de studie kreeg ik ook eens bijles. Dit konden ze al niet verdragen, dus ben ik zeker niet van plan om er ook maar iets over te zeggen.

Heb je goede resultaten voor je examens?
Ja. De bijlessen en trucjes die m’n leraar heeft aangeleerd, hebben me zeker geholpen. Ik heb nu 74% behaald voor wiskunde. Behalve in het eerste jaar heb ik nog nooit zoveel behaald. Dit jaar snapte m’n leraar ook waar de problemen precies lagen en hij kon dan ook daarop de nadruk leggen.
Voor economie heb ik 76 behaald, en dit zonder speciale maatregelen, zonder extra tijd. Ik ben er echt trots op!!

In welke vakken ben je goed? Wat zou je later willen verder studeren?
Ik ben goed in de taalvakken. Na mijn middelbaar zou ik graag Duits, Frans en Nederlands verder studeren, maar ik weet niet of die combinatie mogelijk is.
Het zal alleszins iets worden met talen, want dat is wat me het meeste interesseert en wat ik het beste kan!!


Bedankt Astrid voor je bijdrage aan deze site en nog veel succes verder op school.

Clercqsje