Wat
Welbevinden
Soorten
Diagnose
Begeleiding
Tips
Suggesties

                                                       


1. Visueel ruimtelijke subtype

Kenmerken

-         Problemen met het plaatsen van cijfers in de getallenrij, moeite met het plaatsen van grote getallen in kolommen, zodanig dat eenheden onder eenheden komen te staan, tientallen onder tientallen, etc.

-         Hardnekkige problemen met het verkeerd opschrijven van grote getallen (plaatsverwisselingen).

-         Latere problemen met onderdelen waarbij ruimtelijk inzicht en kennis van ruimtelijke begrippen van belang is (meetkunde).

 

2. Procedurele subtype

Kenmerken

-         Het vaak gebruiken van een rekenaanpak die normaal is voor jongere kinderen.

-         Veel fouten in de uitvoering van rekenprocedures.

-         Achterstand in het begrip van rekenprocedures.

-         Moeite met de volgorde van de stappen die bij complexe berekeningen moeten worden uitgevoerd.

Ook bij dit subtype zal er langer van concrete materialen gebruik moeten worden gemaakt dan normaal het geval is.

 

3. Verbaalgeheugen subtype

Kenmerken

-         Traag rekenen, waarbij eenvoudige sommetjes (optellen en aftrekken tot twintig en de tafels van vermenigvuldiging) niet geautomatiseerd zijn.

-         Als de antwoorden uit het geheugen worden gehaald (niet worden berekend), worden er veel fouten gemaakt.

-         De tijd die ze nodig hebben om het antwoord uit het geheugen te vinden, is zeer wisselend. 

 

www.tbraams.nl/dyscalculie.htm