Wat
Welbevinden
Soorten
Diagnose
Begeleiding
Tips
Suggesties


Stel je voor!

Je krijgt 3 logische reeksen. Bij elke reeks sta je stil bij je oplossingsstrategie. Verandert je manier van werken naarmate de opdracht moeilijker wordt? Welke gevoelens spelen hierbij een rol?

Kinderen met dyscalculie hebben het vaak moeilijk om tot een oplossingsmethode te komen. Stel je eens voor hoe het voelt om altijd geconfronteerd te worden met de moeilijkheidsgraad van reeks 2 en 3!

Bij een kind met dyscalculie verloopt het (leren) rekenen ernstig gestoord. Het kind slaagt er niet in inzichten en / of rekenvaardigheden en / of oplossingsstrategieŽn te verwerven, flexibel toe te passen en te automatiseren.

Betekenis dyscalculie

Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en betekent letterlijk niet goed kunnen rekenen.  
Dyscalculie is vaak een aangeboren, erfelijke stoornis met een neurologische achtergrond. Het heeft dus niets met intelligentie, motivatie of een gebrek aan concentratie te maken.

Wie

Er wordt geschat dat 2 tot 6 % van de kinderen rekenstoornissen heeft.

Ongeveer de helft van die kinderen, kampt naast rekenstoornissen ook met andere leerproblemen.