Wat
Welbevinden
Soorten
Diagnose
Begeleiding
Tips
Suggesties


De valkuil

Er bestaan geen wonderbehandelingen voor dyscalculie. Er zijn therapeuten die pretenderen dat hun specifieke behandeling voor alle kinderen mirakels doet. Bijvoorbeeld wordt aan de ouders van een kind met dyscalculie gezegd dat hun kind na zes maanden intensieve therapie genezen zal zijn, maar in de realiteit kan een kind met dyscalculie niet genezen worden. Het kind kan er wel mee leren leven.

 Het behandelingsplan

 Hulp op de basisschool

 Hulp buiten de school

 Terug