Home      Voorouderstaat      Bidprentjes     Onze gewesten

 

  Naam in België       Contact

 

 

 

Jan Clinckspoor, Soldaat van Napoleon

 

 

 

Enkele jaren na de Franse Revolutie (1789) veroverde Frankrijk de Oostenrijkse Nederlanden.

Frankrijk annexeerde de veroverde gebieden en onze voorouders

werden Frans staatsburger.

 

Net als in Frankrijk, werd het geannexeerde gebied ingedeeld in departementen, arrondissementen en kantons.

Schepenbanken en geschreven en ongeschreven regionaal recht

werden vervangen door Franse bestuursvorm, tribunalen en wetten.

Het Nederlands werd afgeschaft als bestuurlijke taal en voortaan was

de militaire legerdienst een algemene en persoonlijke plicht voor alle

Franse mannelijke burgers.

 

De militaire verplichtingen vingen aan op 1 vendémiaire (22 sept.)

volgend op hun 20ste verjaardag en eindigden op 1 vendémiaire na

hun 25ste verjaardag.

De wet van 17 april 1799 (28 germinal an VIII) aanvaardde dat de

‘conscrits‘ (= ingescheven op de militielijst) van te voren bijeenkwamen

om vrijwilligers te kiezen, of om onder elkaar te loten teneinde het contingent bij te passen.

 

Later, vanaf 18 mei 1802 (28 floréal an X), werd de plaatsvervanging

een onbetwistbaar recht.

De ‘remplaçants’  maakten 15 tot 20 % uit van de opgeroepenen.

Plaatsvervanging maakte een notariële akte noodzakelijk.

Sommige gemeenten betaalden zelf een afkoopsom voor een ‘ ingelotene ‘ van hun gemeente :

Kwijtschrift van de halve koopsom voor een ‘remplacant ,

van de burgemeester van Edegem aan zijn collega van Waarloos.

« Ontfangen van den Maire der gemijnte van Waerloos en de  Representanten der Conscrits van 't jaer 11 & 12 de somme van twee hondert vier guldens Courant voor de helft der coopsomme van eenen Remplacant door de gemeynte van Eedegern gevoerniert heeft. (…)

 

 

Jan Clinckspoor was in 1805 & 1806 ‘ conscrit ‘.

Als ‘ ingelotene ‘ zou hij gedurende 5 jaar - tot 1 vendémiaire an 1811 –

‘ Soldaat van Napoleon ‘ geweest zijn. Hij overleed te La Rochelle…

 

 

Behalve de erbarmelijke leefomstandigheden in de legerkwartieren te La Rochelle (en elders…), was er het oorlogsgevaar, zoals een bericht van

25.9.1807 meldt :

 

Des affiches dans La Rochelle signalent la présence de navires ennemis

aux alentours. 6 vaisseaux et une corvette croisent dans le pertuis d'Antioche, 3 ou 4 frégates à l'entrée de la Gironde à la voile ou à l'ancre

et 2 corvettes entre les Sables d'Olonne et les Baleines. Ces navires inquiètent les petits caboteurs qui s'échouent ou hésitent à sortir des ports.

 

 

                                                                                                   La Rochelle,

                                                                         de marine- en garnizoenstad

                                                                     aan de Franse Atlantische kust.

      

De infanterie-soldaat,omstreeks 1800

 

Een ‘ conscrit-lijst ‘

 

 

Een conscrit trekt een nummer; rechts  een toestel om de gestalte te meten