1992 - 2021  coma vereniging limburg. 29 jaar   19 october 2021

Meter: Leen Demaré en Peter: Werner De Smedt.


Beste vrienden,

Zoals beloofd, een UPDATE.

De ontmoetings avond van  dinsdag 7 october 2021 was een succes.

Er waren  4 lokalen met elk zo'n 15  aanwezigen.

En na de voorstelling aan elkaar,  werd er gepraat over de positieve en negatieve ervaringen tijdens het Corona jaar 2020/2021.

Mieke Claes, Stelde haar boek voor ' Altijd onderweg'  aan de vershillende gesprekstafels.

Ook te noteren volgende samenkomst op dinsdag 30 november 2021 zelfde locatie. Thema  Seksualiteit en een NAH.

Hier over meer informatie begin november.

Ik hoop jullie dan ook allen weer terug te zien. 

Willy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wij beseffen goed dat de familie, vrienden, en kennissen eens hun hart willen luchten bij een lotgenoot/lotgenoten
Wij hebben steeds een luisterend oor er kan steeds een beroep gedaan worden op onze vereniging.

Wij trachten U te helpen door U door te verwijzen naar de juiste instantie(s).
U kan ons contacteren, hetzij via telefoon, hetzij persoonlijk op het secretariaat.

Wij verwijzen u graag door naar de websites van onze partners, via de pagina 'Links,

Studenten kunnen ook bij ons terecht voor het begeleiden van hun eindwerken betreffende COMA .

Ook geven wij graag getuigenissen, over COMA, voor scholen en op informatie dagen (e nkel namiddag).


Waar vind u ons ?


COMA VERENIGING LIMBURG
Dhr. Willy Thoelen                                                                    Mevr. Sabine Jaeken
Hendrik Vanveldekesingel 1 bus 3                                           Tel:  011/323871
3500 Hasselt
Tel: 011/27.40.61

willy.thoelen@telenet.be