Jessa Ziekenhuis Jessa Hasselt ( Salvator, St. Ursula )
Hulporganisaties Vlaamse hulpdiensten
Over-hoop Een lotgenotenwerking voor families met jonge verkeersslachtoffers
Wat na een verkeersongeval Website met info rond het leven na een verkeersongeval
MS Reva Revalidatie & MS Centrum Overpelt
SIG Sterk in grenzen verleggen
CM Christelijke Mutualiteiten
Revalidatiecentrum Revalidatiecentrum UZ Leuven
Vlaamse Liga nah Vlaamse Liga niet aangeboren hersenletsel