Het numerieke toetsenbord

 

Rechts op het toetsenbord bevindt zich het zogenaamde numerieke toetsenbord.  Hierop vind je de cijfers 1 tot en met 0 terug, gerangschikt zoals op een rekenmachine.  Bij het invoeren van veel cijfers kan je dit toetsenbord gebruiken.  Ook op het alfanumerieke toetsenbord kan je de cijfers terugvinden.   Denk eraan als je cijfers ingeeft met het numerieke toetsenbord moet de NumLock ingeschakeld worden. 

Als de NumLock uitgeschakeld is, kan je met het numerieke klavier de cursor besturen.  Er is ook nog een extra ENTER toets.

 

numeriek.gif (35903 bytes)

 

Terug naar Toetsenbord