TOETSENBORD

 

Het toetsenbord van een computer lijkt op een ouderwetse typemachine.  Het toetsenbord is op dit moment het belangrijkste invoerapparaat, maar door de evolutie in de spraaktechnologie zal hier in de toekomst nog wel verandering in komen.  De nieuwst toetsenborden tellen 103 toetsen, oudere 101, die we kunnen opdelen in 4 delen:

 

                                                Functietoetsen                                                       

toetsenbord 1.gif (258451 bytes)

             alfanumeriek toetsenbord            cursorbesturingszone    numeriek toetsenbord
                                                                        

 

Terug naar invoer