history De historiek van de club


Tekst: André de Waele, voormallig voorzitter andre De Waele
sticker old 1 sticker old 2 sticker old 3 2000


De schelde
Voor de waterskisport is dat in de buurt van water. De Schelde is een lange rivier die heel wat in petto heeft. Zij stroomt ook langs de Zeelse grenzen.
De Zeelse dijkbewoners hebben een heilige schrik van water; grote mensen vresen het jaarlijks overstromingsgevaar (voor het sigma-plan werd uitgevoerd!). De dijk vormt voor hen nog steeds een grens tussen het goede en kwade.
Kinderen van den dijk mochten nooit het water betreden, laat staan leren zwemmen. Uitzonderingen waren er wel, die stiekem tijdens zomerse vakanties voorzichtig met akelige getijdenstroom trotseerden maar die durvers waren op één hand te tellen.
De Schelde bracht in haar bestaan soms ook droevenis mee: wanhoopsdaden, werkongevallen tijdens los- en laadwerkzaamheden van schepen, fatale overzetten met aanvaringen in mistige weersomstandigheden.
Leven en dood dus om en achter den dijk!
Maar leven of de bron zijn van iets nieuw, kan dus ook.
Het stort

Het “Stort” in de volksmond was een meers tussen binnen-en buitendijk die in de 50-er jaren als opslagplaats werd gebruikt om het slipzand van baggerwerken op te vangen.
Dit zand werd alom gebruikt voor wegenwerken in de regio zodat het na enige tijd afgegraven was, de gemeenten gebruikten het “Stort” nadien als vuilnisstort.
schelde
En de waterskisport op Zele-dijk was geboren
In begin jaren 70 werden de oevers ter hoogte van het “Stort” gekapt en met een manuele scheepsankertakel of “kapestrang” en 3 stalen I-profielen op trailerbreedte gelegd werd een slipway gecreëerd, met de hand gezaagde hoekijzers werden aan elkaar gelast, metalen vaten vormden de drijvers, 2 afgedankte houten telefoonpalen werden vermaakt als overbrugging tusen oever en steiger..... en de waterskisport op Zele-Dijk was geboren!
fred schelde
De eerste bootjes

Een 5-tal gezinnen en 2 kleine sportboten zorgden voor zondagse animatie op het Scheldewater.
De dijkbewoner stond argwanend te kijken naar dit risicovolle, spectaculaire sportgebeuren of waren het de eerste bikinis die voor ontzag zorgden want dat had iedereen zeker van op afstand gezien tijdens zomerse dagen.
De dijkjeugd was wel te vinden voor waterski maar de elitaire drempel lag nog te hoog en zakte met mondjesmaat. Stiekem(terug, want waterskiën was levensgevaarlijk!) werden de eerste “stappen“” op het water gezet en voor enkele jongeren gingen hun waterskidroom in vervulling.
Wie had dat ooit kunnen denken?
andre zijn bootje
1972 costa zela

In 1972 werd de naam Costa Zela het eerst uitgesproken door een groot-Aalstenaar, die zijn curieuze buurvrouw wijsmaakte dat hij wekelijks naar Spanje vertrok! CZ was dus een feit! En een “terug” kon niet meer...de populariteit bracht vele anderen er toe om toe te treden aan dit familiegezelschap.
6 boten in 1973...15 boten in 1975....het idee kwam op om een officiele vereniging op te richten ....maart 1976 werden de hoofden bij elkaar gestoken, vergaderd, gesticht, statuten opgesteld, regelementen geschreven.....vzw Costa Zela was een feit!
old clubhuis
camping
25 bootleden, 30, 40, 60, jaar na jaar breidde dit aantal uit. Een oude camionbarak dat diende als schuil-en bierhok werd door een betonnen bouwsel van 5 bij 10 meter in afbreekbaar materiaal wel te verstaan, een primitief toilet bracht enige privacy voor de dames; weliswaar illegale toestanden die oogluikend werden toegestaan. Caravans werden er ook bijgesleurd en campingallures waren dus aanwezig, overnachten tijdens het weekend en andere sfeerbrengers waren legio.
slot

Een ledental dat steeg als rijzende deeg. Wij hebben zelf nog een bootledenstop gehad: 120 was het maximum en met een wachtlijst, echt waar!
Malaise was er ook; daar zorgden het verplicht stuurbrevet voor, de campingwet, structuurplan Vlaanderen, Vlarem 1+2, snelheidsbeperking, milieucontroles op waterkwaliteit, geluidshinder, groene(n) vingers en andere instinkers van her en der.

Waterskirace 1987
race anno 1987
William, onze huidige voorzitter
william jonger
Wie herinnert zich de ajuin niet?
ajuin
Paul met zijn RED BARON
red baron
Alain, onze beroemde(beruchte)racer
ALAIN
Open deur dagen in de jaren 80 met nationale waterskirace
open deur dagen
April vis : afspraak op de club voor werk aan de treigers op 1 april. :-)
april vis
Aankomst van de sint met een amfibi-legervoertuig
amfibi

 

logo cz
logo F&F