Wat uitleg van de totemdieren

Stekelvarken . Arend .Valk .Otter. Opossum .Vlinder. Libel. Eland. Bizon. Mier .Spin. Paard. Antilope .Das. Haas .Kikker .Hagedis. Beer .Wolf. Kolibrie .Zwaan

Wezel

De wezel kijkt achter maskers en onderscheidt de vele kleinigheden die tot een grote gebeurtenis leiden.  Daarom was het vroeger gebruikelijk dat koningen mantels van hermelijn- of wezelbont droegen. Mensen met wezelkracht worden vaak onderschat, omdat hun discretie hun gebiedt hun kennis te verbergen.  In het zakenleven zijn ze meestal niet te verslaan, omdat ze door hun scherpe waarnemingsvermogen altijd weten wat de concurrent van plan is. 

Desondanks is de wezel een moeilijke machtstotem.  Vaak voelen mensen met wezelenergie zich medeverantwoordelijk voor dingen die ze bij anderen waarnemen. Velen willen ook gewoon met rust worden gelaten of ze komen in een isolement terecht.  Want te veel weten kan een mens eenzaam maken en belasten. 

Men kan de wezelkracht aanroepen om de achtergronden van een probleem te weten te komen.

Stekelvarken

In het medicijnwiel neemt het stekelvarken de plaats van het onschuldige kind in.  Naar zijn wezen is het vriendelijk en liefdevol.  Er gaat nooit agressie van het dier uit.  Als het echt door een ander dier wordt aangevallen, wat overigens zelden gebeurt, wordt het beschermt door zijn stekels.

Het stekelvarken leert ons goed geloof en vertrouwen te hebben.  Omdat geloof zoals bekend bergen kan verzetten, gaat het om een zeer grote kracht.

Dit dier leert open te zijn, elke dag nieuwe wonderen te ontdekken en zich te bevrijden van de serieuze, door gewoonten bepaalde wereld van volwassenen.  Het stekelvarken heeft zijn kinderlijke verbazing bewaard en ook zijn vertrouwen in het goddelijke plan, waarin alles goed zal aflopen.  Zijn vriendelijkheid en openheid jegens anderen opent de harten om liefde en vreugde met elkaar te delen.

Arend

De goddelijke kracht wordt door de arend belichaamd.  Hij kan hoog in de hemel opstijgen, hoger dan enig ander levend wezen, en komt zodoende dicht bij Grote Geest.  Doordat hij op zulke grote hoogten komt, kan hij het totale leven overzien.

De arend leert dat het belangrijk is het hele levenspatroon te leren kennen, met al zijn licht- en schaduwzijden.  Dat betekent zowel negatieve als positieve gebeurtenissen als ervaringen te beschouwen, die een hoger doel dienen en helpen het eigen zelf verder te ontwikkelen.  Daarmee veronderstelt de arend wel vertrouwen in de goddelijke leiding.  Alleen door de beproeving van de zielskracht kan een mens de sterkte van een arend krijgen.

Vanouds gebruiken sjamanen arendsveren om de aura van zieke mensen te genezen.

Overwin uw angst, kijk voorbij uw eigen horizon, verbind u met het element lucht en ga vliegen!  Dat is de opdracht van de arend.

Valk

De valk is de boodschapper onder de dieren, ongeveer vergelijkbaar met de godenbode in de Griekse mythologie.  De kreet van een valk kondigt altijd een bijzondere gebeurtenis aan, die zowel met vreugde als met angst gepaard gaat.  Het is belangrijk de huidige situatie nauwkeurig te observeren, moed te vatten en dapper op te treden.

De valk brengt ook de boodschap de hand uit te steken en de geschenken van de Grote Geest aan te nemen, die weliswaar al klaarliggen, maar misschien nog niet gezien worden.

Mensen met de kracht van een valk zijn scherpe waarnemers, aan wie zelfs het kleinste detail niet ontgaat, maar zonder dat ze daarbij het overzicht over het geheel verliezen.  Ze kennen de tekens en ontvangen aanwijzingen uit de andere werelden.

Wees alert telkens als u de schrille kreet van de valk hoort!  Zoek een beter perspectief om zijn boodschap te kunnen duiden.

Otter

De otter past bij vrouwelijke energie.  Zijn elementen, aarde en water, zijn ook die van vrouwen.  Deze vereffende kracht laat hem de hele dag vrolijk rondtollen en met zijn jongen spelen.  Nooit zal een otter een gevecht beginnen, want  agressie en heftigheid zijn hem vreemd.  Daarom gaat hij eerst vriendelijk op elk wezen af.  Alleen bij een aanval is hij bereid zich te verdedigen.

De gedaante van een otter past ook bij het indiaanse ideaalbeeld van vrouwelijkheid.  Hij is slank en vol sierlijke koketterie.  De otter leert dat vrouw zijn niets met jaloezie en afgunst te maken heeft, maar vreugde en openheid verspreidt.  Het is de kracht van delende goedheid.

Mensen met otter energie beleven de vrije liefde, zonder controledwang en machtsspelletjes.  Ze laten zich drijven in het water des levens zonder zich te binden aan materiŽle goederen.  Dat is de machtige, ontvangende energie van vrouwen.

Opossum

Het opossum is de afleidingsspecialist in het dierenrijk.  Als al zijn strategieŽn tot niets leiden, houdt hij zich dood.  Meestal verdwijnt dan de verwarde jager, die zijn jacht voor beŽindigd houdt.  Hoewel de buidelrat zich ook met zijn klauwen en tanden kan verweren, maakt hij daar toch zelden gebruik van.  Hij kan bovendien nog een weeŽ lijkgeur verspreiden, die de verwarring bij zijn achtervolgers compleet maakt.

Het opossum leert verstand en intuÔtie te gebruiken om een uitweg uit een benarde situatie te vinden.  Een aanvaller heeft al gauw geen plezier meer in zijn kwalijke spel als zijn slachtoffer zich voor dood houdt, dat wil zeggen dat als de aangevallene onverschilligheid laat blijken en niet laat merken of hij gewond is.  Ook een krijger kan de kracht van een opossum toepassen door zijn tegenstander te verrassen en in verwarring te brengen wanneer hij een schijnbare overmacht zich ziet.  De overwinning hangt overigens van de juiste sterkte af. Het opossum laat zien dat het ook belangrijk is de zin voor het theatrale en verrassende te ontwikkelen.

Vlinder

De vlinder is het symbool van verandering in het hogere.  Hij leert ons hoe we ons leven bewust kunnen veranderen, nieuwe voorwaarden kunnen creŽren en wensen kunnen verwezenlijken.

Elk nieuw idee en elke stap tot zelfontplooiing spiegelt zich in de ontwikkelingsgang van de vlinder.  Zijn eifase staat voor de geboorte van een idee.  In het larvenstadium is het aan de tijd om te bepalen of dit idee in een daad zal worden omgezet.  In de cocon moet men bij zichzelf naar binnen gaan om het idee met de eigen persoon te verbinden.  Het te voorschijn  komen van de vlinder is de geboorte van een nieuwe werkelijkheid.  Nu kan de vreugde over de nieuwe schepping met anderen worden gedeeld.

Deze vier stappen van verandering vinden in het leven voortdurend plaats.  Ze zijn noodzakelijk voor onze verdere ontwikkeling.

De kracht van de vlinder helpt het denken te ordenen en de volgende stap bewust te zetten.

Libel

De libel, het wezen van de winden, staat voor zinsbedrog en verandering.  Zijn glinsterende vleugels herinneren aan de magische tijden en maken mensen zodoende ervan bewust dat deze wereld een schijnbare werkelijkheid is.

De leer van de libel luidt dat niets zo is als het schijnt, en dat het noodzakelijk is zich van zinsbegoochelingen af te wenden.  Daarnaast geeft de libel boodschappen door van de elementaire wezens en de plantengeesten.

Als u iets wilt veranderen, kunt u de libellenenergie aanroepen.

Eland

Zelfrespect is de kracht van de eland.  Het is de erkenning dat een scheppingsproces met wijsheid is volbracht.  De trots en de kracht van de eland zijn bijzonder imposant.

De leer van de eland is dat we onze vreugde over een geslaagde daad luidkeels moeten uiten, zoals de eland zijn bronstkreet in het voorjaar laat galmen.  Daarbij gaat het er niet om bijval te krijgen, maar ruimte te scheppen voor het gevoel van overvloeiend geluk.  Vreugde over succes sleept anderen mee.

Vaak beschikken de oudsten over de kracht van de eland en kunnen ze de jongeren moed geven en hun laten zien hoe ze die moed op een verstandige manier kunnen gebruiken om succes te boeken.  Zij weten wanneer vriendelijkheid op haar plaats is en wanneer een mens beter zijn woede kan laten blijken.

De eland laat zien hoe belangrijk het is zichzelf een schouderklopje te geven en het eigen succes te respecteren.  Zo zou u ook alle andere betrokkenen moeten prijzen en aanmoedigen, want stimulering is voor iedereen belangrijk!

Bizon

De bizon staat voor overvloed.  Als er een witte bizon, het heiligste dier, verschijnt, is dat een teken dat de gebeden zijn verhoord en een periode van overvloed aanbreekt.  Voor de prairie indianen was de bizon de levensbasis, want hij gaf hun voedsel, kleding en leer voor de tipi's.

Volgens de legende bracht de "Witte-Bizonkalf-vrouw" de heilige medicijnpijp naar de mensen.  In hun tabak werden alle natuurkrachten verenigd en hun rook was een zichtbaar gebed.  De zwevende deeltjes van de rook maken het de geestelijke wezens mogelijk wensen te verwezenlijken.  De bizon leert dat alles in overvloed voorhanden is, als het gerespecteerd wordt en in dankbaarheid aanvaard.  Het is belangrijk alle gaven die een mens krijgt, te prijzen en ook te wensen dat alle andere wezens deel hebben aan de goddelijke rijkdom.  De bizon wijst er ook op dat alles alleen met de kracht aan de Grote Geest is te bereiken.

Mier

De kleine mier verenigt vele vermogens in zich.  Hij is volhardend, sterk, vechtlustig, vrijgevig en heel zorgvuldig.  Zijn meest opvallende eigenschap is wel zijn doorzettingsvermogen: een mier kan zich in het zand begraven en uren op zijn prooi wachten of grote prooien over lange afstanden transporteren zonder op te geven.  Kenmerkend is zijn gerichtheid op de groep.  Alles wat hij doet, is in dienst van de mierenstaat en voor het welzijn van de gemeenschap.

De leer van de mier zegt dat u altijd alles zult krijgen wat u nodig heeft, en wel op het moment dat uw behoefte eraan het grootst is. De mier is het symbool van het oervertrouwen.  Hij weet dat hij uiteindelijk voor al zijn inspanningen beloond zal worden en dat alle geÔnvesteerde energie in veelvoud zal terugkeren.

Als uw plannen het algemene welzijn dienen, kunt u er zeker van zijn dat u ook energie uit die richting krijgt.  Maar mogelijk moet u zich inspannen om uw wensen aan te passen en moet u uw creativiteit gebruiken.

Spin

De vorm van de spin en het aantal poten staan beide voor het getal acht.  Dit is het symbool van de oneindigheid.  Hij staat voor het onbeperkte aantal mogelijkheden van de schepping.  De verdubbeling van het getal vier verwijst naar de vier winden en de vier windstreken.

De spin wijst mensen er altijd op dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor alles wat in hun leven gebeurt.  Wij weven zelf het web van ons lot.  De slachtoffers die in de mazen verstrikt raken, hebben deze les niet begrepen en zijn vast komen te zitten in een schijnbare en onveranderlijke werkelijkheid.

De leer van de spin zegt dat elk wezen verantwoordelijk is voor zijn eigen levensplan.  Het is belangrijk zich niet in zinsbegoocheling te verliezen.  Het is aan te bevelen de eigen vooruitgang schriftelijk vast te leggen om niet te vergeten hoe bepaalde zetten tot succes hebben geleid.  De spin staat namelijk ook voor de ontwikkeling van het schrift.  Daarnaast dringt ze erop aan voorbij de eigen horizon te kijken, een blik in andere dimensies te werpen.

Paard

Het paard symboliseert zowel aardse kracht als onaardse macht.  Het wordt over de hele wereld hoog aangeslagen en in verband gebracht met de magische kracht van de sjamanen.  Met zijn snelheid kon de mens in betrekkelijk korte tijd grote afstanden afleggen.  Ook het transport van goederen werd aanzienlijk vereenvoudigd.  Daarom is het paard het eerste totemdier van de beschaving.  Zelfs de kracht van een motor wordt nog steeds in paardenkrachten gemeten.

Het berijden van een paard geeft een gevoel van vrijheid.

De leer van het paard zegt dat macht niet is af te dwingen, maar wordt toebedeeld aan wie bereid is verantwoordelijkheid te dragen.  Zoals het paard een ruiter op zijn rug draagt, draagt de ruiter de verantwoordelijkheid voor zijn omgeving.  De kracht van het paard is de wijsheid zich de stappen van zijn leven te herinneren en hun lessen te begrijpen.  Daartoe behoren ook ervaringen uit vroegere levens.  Werkelijke macht is kracht die met wijsheid wordt ingezet.  De sleutels daartoe zijn liefde, medeleven en de bereidwilligheid verworvenheden en kennis met anderen te delen.  Het is belangrijk de poort naar kracht niet door het eigen ego te laten versperren.

Antilope

Verstandig handelen is de boodschap van de antilope.  Hij kent de kringloop van het leven en het mysterie van leven en dood.  Daarom kan de antilope oprecht en onbevreesd optreden.  De kracht van de antilope wordt nagestreefd door medicijnmannen.

De daden van een antilope dienen altijd een hoger doel, dat het algemeen welzijn ten goede komt.  Als hij in een moeilijke situatie terechtkomt, spreekt hij zijn antilopenkracht aan.  Let op de boodschap die u wordt toegefluisterd, en handel ernaar!  De antilope wijst u erop dat u moet vertrouwen op uw innerlijke ingeving en uw eigen kracht.  Telkens als u de drang voelt om een stap vooruit te doen, vat u moed en doet u het.

Das

De das leert creatief en succesvol met geweld om te gaan.  De meeste dieren gaan een ontmoeting met de das uit de weg.  Ondanks zijn geringe lichaamsgrootte is hij een gevaarlijke tegenstander.  Zijn wildheid en vechtlust maken hem niet echt geliefd bij andere dieren.  Hij is het totemdier van machtige genezers en medicijnvrouwen.  Een mens met daskracht kan zijn taaiheid heel effectief gebruiken bij het genezen.  Hij zal ook in de moeilijkste gevallen nooit opgeven, maar doorzetten tot de ziekte uiteindelijk is bedwongen.

De boodschap van de das is dat de mens zijn woede kan gebruiken om onplezierige levensomstandigheden te veranderen.  Laat uw traagheid achter u en handel!  Gebruik de energie van de aanval om uzelf naar voor te katapulteren, maar vertrap daarbij niet alle anderen.  Blijf altijd op uw innerlijke evenwicht letten.

Dasmensen zijn vaak de "baas" voor wie velen bang zijn, maar die uiteindelijk alles gaande weten te houden.  Als hij in een slecht humeur is, kan hij koel en gemeenheid tentoonspreiden.  Het is ook zijn kracht dat hij zijn gevoelens uit zonder angst voor de reactie van anderen.  Voor paniek is in het gedrag van een das geen plaats.  Ook in gevaarlijke situaties houdt hij het hoofd koel.

Haas

De haas staat in het dierenrijk voor angst.  Door zijn constante angst om door een lynx, coyote, arend of slang gedood en verslonden te worden trekt de haas deze dieren juist op een magische manier aan en gebeurt datgene wat hij het meeste vreest.

Omdat op aarde telkens gebeurt wat men verwacht, is het de leer van de haas dat datgene waarvoor men het meest bang is het vaakst zal gebeuren.  Vermijd elke zwartkijkerij en elke angst dat ziekten of een andere vorm van ongeluk u kunnen treffen.  Anders trekt u juist die gebeurtenissen aan en zult u de universele wet leren dat u zelf steeds de oorzaak bent van alles wat u overkomt.

Kikker

De kracht van de kikker hangt rechtstreeks samen met het element water en de reinigende kracht van de regen.  Hij heeft een band met alle initiatieriten die met water te maken hebben.  Zoals de mens in het moederlichaam eerst het element water leert kennen, brengt ook de kikker het begin van zijn leven door als kikkervisje.  De kikker heeft de macht regen op te roepen door een bepaald lied te zingen.

Mensen met kikkerenergie zijn vaak goede mediums of genezers.  Deze kracht stelt hen in staat hun omgeving te zuiveren van negativiteit en wordt gebruikt om plaatsen van spoken te bevrijden of zieken van hun lijden af te helpen.  De kikker kondigt altijd de verandering in een nieuw leven aan.

Als de kikker in uw dromen springt, kan het tijd zijn om een pauze te houden, aandacht aan uzelf te besteden en uzelf te reinigen.  Daartoe behoort ook de bevrijding van onaangename en hinderlijke levensomstandigheden.  Het is belangrijk ruimte te scheppen voor de ontplooiing van een nieuw leven.

Hagedis

De hagedis symboliseert de wereld van de dromen, aan gene zijde van ruimte en tijd.  Hij droomt van de toekomst.  de hagedis leert hoe men met behulp van dromen toekomstige realiteit kan scheppen.  Omdat hij in de toekomst kan kijken, weet hij steeds van te voren wat er gebeurt.  Daartoe behoren ook de zichzelf vervullende profetieŽn.  Een situatie wordt gedroomd en het is aan de dromer om te beslissen of hij de situatie van energie voorziet en daarmee tot werkelijkheid brengt of niet.

De hagedis nodigt u uit om uw dromen nauwkeurig gade te slaan en uw schaduwen goed te bekijken.  Zijn uw toekomst, uw hoop of uw angst verschenen?  De leer bestaat eruit dat u voor alle gebeurtenissen in uw leven zelf de verantwoordelijkheid draagt, bewust of onbewust, omdat deze uit uw wensen en angsten voortkomen.

Beer

De beer belichaamt de zelfwaarneming, want hij trekt zich elke winter in een hol terug om de gebeurtenissen van het afgelopen jaar te verteren.  Hij begeeft zich in het grote zwijgen, de grote leegte, waarin de antwoorden op alle vragen te vinden zijn.

Veel mensen kiezen ook de weg van zwijgen en eenzaamheid om dichter bij hun eigen zelf te komen.  Dat is een mogelijke manier om antwoorden te krijgen, want ze zijn allemaal in onszelf te vinden.  Zelfwaarneming is noodzakelijk om wensen te leren kennen.  Deze ontvangende, vrouwelijke energie ligt in de berenkracht besloten.  De beer trekt zich in de winter in de dromenwereld terug om te zoeken naar antwoorden en wordt in de lente opnieuw geboren.

De beer leert ons hoe belangrijk het is zich tijdig uit de rumoerige wereld en de eigen gedachtestroom terug te trekken.  Want in de stilte kan de stem van het hogere zelf worden vernomen, dat de antwoorden op alle vragen en de oplossing van alle problemen kent.  Gebruik deze kracht van de beer om uw doelen te verwezenlijken.

Wolf

De wolf wordt bij de ster sirius in het sterrenbeeld Grote Hond ingedeeld, waarvan volgens de legende de leraren in de oude tijd stammen.  Zo is de wolf een leraar, die na zijn langdurige zwerftochten naar zijn roedel terugkeert om te vertellen over zijn waarnemingen en ervaringen.  Hij leeft in een hecht gezinsverband zonder zijn zelfstandigheid op te geven.  De wolf kiest een partner en blijft haar zijn leven lang trouw.  Doordat de wolf naar de maan huilt, verbindt hij zich met haar kracht, de spirituele energie en het onbewuste, dat toegang heeft tot het totale weten.

De wolf kan u de kracht geven om leraar voor anderen te worden.  Zodoende kunt u hen helpen het leven beter te begrijpen en hun eigen weg te vinden.  Door zijn energie kunt u ook contact met uw eigen innerlijke leider krijgen.

Kolibrie

De kolibrie houdt van het leven en van vreugde.  Hij geniet van mooie bloemen en de harmonie en de natuur.  Hij is heel gevoelig voor onharmonische trillingen en vlucht ervoor weg.  De kolibrie is uitsluitend gericht op schoonheid en esthetiek.  Zijn medicijn is de verbreiding van liefde en vreugde, zowel onder de bloemen als onder dieren en mensen.  Veel planten bloeien en leven voor hem, omdat hij ze verspreidt tijdens het verzamelen van nectar.

De magie van de kolibrie is dat hij het hart opent.  Om die reden worden op veel plaatsen kolibrieveren voor liefdesmagie gebruikt.  Zijn vliegtechniek is uniek in het vogelrijk, want hij kan naar voren en naar achteren vliegen en in de lucht stilstaan.  Volgens de oude leer van de Maya behoort de kolibrie al tot de volgende cultuurperiode, de vijfde wereld.  Deze kleine, tere vogel heeft geen enkel verstand van wereldse dingen.  Zijn leven is voor hem ťťn grote duizeling van geluk.

Mensen met kolibriekracht hebben dezelfde geaardheid.  Omdat ze steeds op zoek zijn naar evenwicht en vreugde, helpen ze anderen levensvreugde te ontwikkelen en halen het beste uit hen.  Net als de kolibrie hebben ze een hekel aan lelijkheid en een slecht humeur en vinden ze altijd plekken waar de schoonheid woont.

Zwaan

Het is de kracht van de zwaan dat hij de genade van verandering aanneemt.  Omdat de zwaan zich aan het hogere plan van de Grote Geest onderwerpt, ontstaat uit het 'Lelijke Eendje', de gedaante van zijn jeugd, een sierlijke zwaan.  Hij is bereid deze genade aan te nemen en krijgt daarom toestemming in de droomtijd te zien, de ruimte aan gene zijde van de wereld der zinsbegoochelingen.

Mensen die zwanenkracht bezitten, kunnen in de toekomst zien, omdat ze het plan van goddelijke kracht toelaten.  De zwaan leert het bewustzijn in harmonie met alle bestaansniveaus te brengen en de intuÔtie te ontwikkelen.  Het is belangrijk dit vermogen om de toekomst te kennen toe te passen.

 

Deel Twee  

 

                                                                                        Gastenboek