Deel Twee : De totemdieren

Eekhoorn . Vleermuis . Schildpad . Ree . Hond . Lynx . Vos . Bever . Gordeldier . Coyote . Stinkdier . Wapiti . Poema . Kalkoen . Uil . Raaf . Prairiehoen . Kraai . Slang . Walvis . Dolfijn .

Muis

Het is het kenmerk van de muis dat hij alle dingen van zo dichtbij mogelijk wil bekijken.  Hij is de wijsneus onder de dieren.  De muis stimuleert ons nauwkeuriger te kijken en ons weten systematisch op te bouwen.  Daarmee belichaamt hij het huidige tijdperk van specialisering.  Hij weet dat men altijd nog dieper en dieper in de dingen kan doordringen.  De andere zijde is dat de eenvoudigste dingen en gebeurtenissen gecompliceerd worden gemaakt.  De blik op het geheel gaat gemakkelijk verloren als alles tot in details wordt ontleed.  Als de dingen van te dichtbij worden bekeken, zijn kleine samenhangen niet meer te zien.

Een andere eigenschap van de muis is zijn uitgesproken gevoel voor gevaar.  Omdat hij voor heel veel dieren voedsel is, heeft hij een zeer scherpe waarneming en hij weet zichzelf heel goed in veiligheid te brengen.

Muismensen zijn meestal bang, voorzichtig en buitengewoon zorgvuldig.  Alles wat ze doen, is ordelijk en goed georganiseerd.  Het is belangrijk voor hen dat ze de sprong in het onbekende wagen, een blik in het verre universum werpen en oefenen in verdraagzaamheid.  Het muismedicijn zegt dat het belangrijk is iets heel goed te bekijken en bliksemsnel te reageren.

Eekhoorn

De eekhoorn is een verzamelaar.  Hij bouwt voorraden op en is zodoende tegen alle eventualiteiten gewapend.  Omdat hij verschillende verstopplaatsen voor zijn voedselreserves heeft, zal hij ook de langste winter beslist kunnen overleven.  Andere kenmerken zijn z'n aanpassingsvermogen en snelheid.  Zijn afleidingsmanoeuvres zijn uniek.  Eekhoornmensen vinden het moeilijk ook maar eventjes stil te zitten of te luisteren.

Als dit diertje zich in uw dromen vertoont, is dat een aanwijzing dat u zich op de toekomst moet voorbereiden, uw krachten moet verdelen en grote veranderingen kunt verwachten.  Daaronder valt ook dat u zich moet ontdoen van de ballast die sowieso geen vruchten meer zal afwerpen.  Geef weg wat u niet meer nodig heeft, en bereid u voor op de verandering.

Vleermuis

De vleermuis is het symbool van wedergeboorte.  Enerzijds bewonen de vleermuizen donkere holen, die aan de duisternis van een graf doen denken, anderzijds hangen de dieren met hun kop naar beneden, wat ook de houding van baby's is vlak voordat ze ter wereld komen.

De verering van de vleermuis heeft haar oorsprong in Midden-Amerika, waar hij eens zeer gewaardeerd werd door de vroegere hoogstaande culturen van de Azteken, de Tolteken en de Maya.

Op de eerst plaats verduidelijkt hij de symbolische dood die een sjamaan bij zijn inwijding moet sterven.  De basisidee is dat de initiant zijn angst onder ogen moet zien en zijn ware zelf moet ontmoeten om zijn oude ego af te leggen en als nieuwe mens, vrij van blokkades, herboren te worden.  Zulke rituelen zijn bij alle natuurvolken op aarde te vinden.  Meestal moet de betreffende sjamaan meedogenloze beproevingen ondergaan, Die hem zowel lichamelijk als geestelijk tot zijn grenzen brengen.  In veel gevallen is het gebruikelijk dat de initiant voor ťťn nacht in de aarde wordt begraven.

Als de vleermuis door uw dromen fladdert, is dat een teken dat u afstand moet doen van een deel van uzelf, een bepaalde eigenschap of een levensomstandigheid.  Dat wil zeggen, het is voor uw verdere ontwikkeling belangrijk een rituele dood te sterven.

Schilpad

De schilpad is de belichaming van moeder aarde.  Het pantser is zijn bescherming.  Met zijn langzame gang waarschuwt de schilpad ervoor dat een mens geen overhaaste dingen moet doen en beter het juiste moment kan afwachten.  Het vrouwtje laat haar eieren in de zon uitbroeden; dat wijst erop hoe belangrijk het is gedachten in het verborgene te laten rijpen voordat men ze officieel kenbaar maakt.

De schilpad leert ons ook altijd met de voeten op de grond te blijven, dus goed geaard.  Daarnaast laat hij zien hoe een mens zijn gevoelens kan beschermen en zich in zichzelf kan terugtrekken.  Als hij in het nauw wordt gebracht, kan hij ook van zich afbijten.

Ree

De ree belichaamt onvoorwaardelijke liefde en vriendelijkheid.  Zijn gevlekte kleed wijst erop dat hij daarbij geen onderscheid maakt tussen licht en donker, goed en slecht.  De kracht van zijn liefde geneest de wonden van anderen, ook al staan ze nog zo ver aan de donkere kant.

Als de ree in uw dromen verschijnt, wijst hij u erop dat het belangrijk is andere mensen omwille van henzelf lief te hebben en daarmee ook hun zwakheden te accepteren.  Elke dwangmatige verwachting moet worden opgeheven, want niemand laat zich met dwang opnieuw opvoeden.  Alleen de warmte van het hart kan moeilijke relaties en oude wonden helen.

Een andere les van het hert is dat een mens zijn eigen geestelijke houding constant op het goede moet richten, zonder zich door negatieve mensen of situaties te laten afleiden.  Als het u lukt zelfs onder de zwaarste omstandigheden betrouwbaar en vriendelijk te blijven, zullen die omstandigheden snel in het niets oplossen.  Dan is de weg naar goddelijke energie vrij.

Hond

Over de hele wereld wordt de hond in verband gebracht met trouw en betrouwbaarheid.  Het is het oerinstinct van de hond zijn baas te dienen.  Hoewel hij vaak slecht behandeld wordt, reageert hij op alles met liefde.

Omdat de hond er scherp op let dat hij door zijn baas gerespecteerd wordt, is het natuurlijk ook mogelijk hem met een verkeerde opvoeding te bederven.  In wezen is hij de beschermer van zijn baas en is hij bereid tot het uiterste te gaan en hem zelfs in bijzondere omstandigheden in de dood te volgen.  In de traditie is hij ook de bewaker van geheime gebieden en de beschermer van oude kennis

Het hart van de hond is vol medeleven en schenkt geen aandacht aan de menselijke zwakheden.  De hond kan helpen deze kwaliteit ook in de mens op te wekken.  Hij leert ook van tijd tot tijd zijn loyaliteit jegens zichzelf en anderen te beproeven.

Lynx

De lynx is de mysteriedrager onder de totemdieren.  Hij is de kenner en bewaarder van alle oude, al lang vergeten geheimen.  Hij beweegt zich vrij door tijd en ruimte.  Omdat hij zich meestal in zwijgen hult, is het moeilijk iets van zijn kennis te achterhalen.

Als de lynx zich door uw dromen beweegt, kan dat erop wijzen dat er in u of in anderen een geheim aanwezig is waarvan u niets weet.

Bezit een mens een grote lynxkracht, dan heeft hij een heel bepaald soort helderziendheid.  Door innerlijke schouwing ziet hij het ware zelf in anderen en ook zij eigen identiteit.  Ook het dagelijks zelfbedrog blijft niet verborgen voor de lynx.  De enige mogelijkheid om iets van de lynxmensen te ervaren is hen te betalen voor het prijsgeven van hun kennis, zoals bij waarzeggers en indiaanse medicijnmannen gebruikelijk is.  Want dat is hun traditie en het is gebaseerd op het principe van energie-uitwisseling.

Vos

De opvallendste eigenschap van de vos is zijn vermogen om met zijn omgeving te versmelten.  Zijn bruine zomerkleed helpt hem in het bos onzichtbaar te worden, terwijl zijn witte wintervacht hem optisch met de sneeuw verbindt.  De vos is een zeer alert en snel dier, dat altijd bereid is tot handelen.  Zijn sluwheid is zijn kracht, als hij zijn vijanden op een dwaalspoor brengt.  De zorg voor het gezin is eveneens een aspect van vossenenergie.

Mensen die vossenkracht bezitten, zijn stille waarnemers en weten zelf onopgemerkt te blijven.  Dat wil zeggen, ze versmelten met hun omgeving tot een eenheid om zich volkomen onopvallend in elk gezelschap te kunnen bewegen.  Het zijn meesters in camouflage.

De vos leert de eenheid te begrijpen en dit weten op een verstandige manier toe te passen.  Dat heeft betrekking op alle gebieden.  Een vossentalisman is vooral geschikt voor mensen die veel op reis zijn.

Bever

De bever verschaft ijver en gemeenschapszin.  Hij is de ideale bouwmeester.  De beverkracht helpt zijn voorstellingen en dromen in daden om te zetten en daarbij met anderen samen te werken, want de bever heeft een uitgesproken gezinsgevoel.  Het is een zeer weerbaar dier, dat met behulp van zijn scherpe tanden altijd in staat is bomen te vellen.  Dat wijst op de noodzaak het werk dat hij tot stand heeft gebracht te beschermen en steeds waakzaam te zijn.

De beverkracht kan ook aangeroepen worden om oplossingen voor een probleem te vinden, want de bever adviseert ook open te blijven staan voor vele mogelijkheden.  Hij volgt de basisregel:'Als een deur gesloten is, staat er een andere open'.  Niemand moet zichzelf beperkingen opleggen in het aantal mogelijkheden dat hij kan gebruiken.

Telkens als de bever in uw dromen voorkomt, kan dat een teken zijn dat u een lang gekoesterde wens eindelijk in daden kunt omzetten of een project kunt beŽindigen.

Gordeldier

Door zijn pantsering kan het gordeldier zich optimaal tegen aanvallen van vijanden beschermen.  Het leert de mens zelf zijn grenzen vast te stellen en te bepalen welke ervaringen hij bereid is in zijn leven op te doen.

Het gordeldier is het totemdier van de medicijnschilden.  Op zo'n schild staat alles afgebeeld wat zijn drager wenst en wat hem beschrijft.  Dan weten allen die hem ontmoeten, bewust of onbewust, wie ze voor zich hebben en wat de betrokkene verwacht.

Met zijn pantser zorgt de gordeldierkracht ervoor dat u geen dingen doet die u niet echt wilt, en dat u zich afschermt van de de eisen van anderen.  Het kan helpen de ja-knikkers mentaliteit af te schaffen en het leert waar te nemen of de situatie waarin u zich bevindt goed voor u is of niet.

Coyote

De coyote is een achterbakse schelm en hij is heilig.  Hij is constant bezig zichzelf en anderen erin te laten lopen.  Telkens komt hij in zijn eigen val terecht, waaruit hij zich weer ongedeerd weet te bevrijden.  Maar omdat hij nooit van zijn fouten leert, raakt hij telkens opnieuw in de onmogelijkste situaties verstrikt.  Alleen zijn eigenschap een levenskunstenaar te zijn behoedt hem voor ernstige schade.

Als u coyotekracht bezit, speelt u onophoudelijk de clown en belandt schijnbaar buiten uw schuld in de gekste en moeilijkste situaties.  Dan is het belangrijk om met uzelf te kunnen lachen, want alleen dan kunt u het spel nog winnen.  De coyote houdt ons een spiegel voor en wijst ons op onze eigen dwaasheden.  Geen ander is zo bekwaam als hij om verstarde en serieuze gezelschappen met elegantie en zorgeloosheid in beweging te brengen.

Stinkdier

Het stinkdier beschikt over een gezond zelfvertrouwen.  Zijn hele gedrag straalt de rustige zekerheid van zijn wezen uit, dat zich bewust is van zijn kracht en macht.  Hoewel het niet over een echt gevaarlijk wapen beschikt, dwingt het toch respect af bij dieren en mensen, want het bedreigt de reukzin.

Personen met stinkdierkracht hebben charisma.  Hun uitstraling trekt gelijkgezinden met soortgelijke energie aan, zoals de geur van het stinkdier soortgenoten aantrekt.

Dit kleine dier kan ons leren helemaal onszelf toe te behoren en een gezonde trots te ontwikkelen.  Omdat onze instelling ook uit onze houding blijkt, trekken we automatisch andere mensen met gelijke aard aan en stoten we degenen af die niet bij ons passen of onze kracht alleen maar willen gebruiken.

Wapiti

De wapiti is de grootste ondersoort van de herten.  Behalve de mens vormt alleen de poema een gevaar voor hem.  Om zich tegen de poema te weren heeft hij alleen zijn kracht en uithoudingsvermogen om te ontkomen.  De kracht van de wapiti ligt in zijn vermogen om zijn eigen prestatievermogen goed te kennen en het optimaal te gebruiken zonder uitgeput te raken.

Mensen die wapititkracht bezitten, bereiken hun doelen dankzij hun doorzettingsvermogen en hebben niet de behoefte ten koste van alles bij de eersten te horen.

In een stress-situatie kan het voordelig zijn de wapitikracht aan te roepen om te leren hoe de eigen energie het best is in te zetten en om zo weinig mogelijk schade te lijden.

Daarnaast staat de wapiti nog voor broederschap onder geslachtsgenoten.  De ondersteuning in zo'n groep kan door de uitwisseling van gelijksoortige gedachten en ervaringen opbouwend en bemoedigend werken.

Poema

De poema of bergleeuw belichaamt de zuivere machtsenergie.  Deze kan positief worden gebruikt, zoals bij wijze leiders het geval is, maar ook negatief als er sprake is van machtsmisbruik.

Als men zich de volmaakte bewegingen van deze grote kat voor ogen houdt, kan men leren hoe lichaam, geest en ziel in harmonie met elkaar zijn te brengen.  Hoe meer energie een mens ter beschikking heeft, des te moeilijker is de omgang met hem.

De bergleeuw nodigt ertoe uit achter onze eigen overtuigingen te staan en ons aan de waarheid te houden.  Zulke kwaliteiten zijn kenmerkend voor de persoonlijkheid van een leider.  Het nadeel van zo'n leiderspositie is dat het onmogelijk is alles goed te doen en de algemene vrede in stand te houden.  Bovendien moet men ervoor oppassen dat men zich niet laat gebruiken.  Een mens met poemakracht mag nooit angst of kwetsbaarheid tonen en moet bereid zijn grote verantwoordelijkheid te dragen.  Ook moet hij een zekere afstand tot andere mensen bewaren.

Kalkoen

De kalkoen stat voor het gulle delen en weggeven.  Opdat anderen kunnen leven, offert de kalkoen zijn leven op.

De leer van de kalkoen zegt dat het niet nastrevenswaard is voortdurend goederen op een zelfzuchtige manier op te stapelen, maar dat het belangrijk is met anderen te delen.  Het leven is als heilig te beschouwen en daarom moeten we ervoor zorgen dat alle mensen het goed hebben.

Mensen met kalkoenenergie handelen steeds met het oog op anderen.  De basis voor deze houding is geen verkeerd schuldgevoel, maar vloeit voort uit het inzicht dat de Grote Geest in alle wezens woont.  Daar komt nog de kennis van de kosmische wet bij, die zegt dat alles wat we aan anderen geven, tot ons zal terugkeren.

De kalkoen leert ons te delen.  Als hij in de dromen opduikt, kan dat ook een aanwijzing zijn dat u binnenkort een geschenk of een voordeel zult krijgen.

Uil

De uil is het symbool van magie en helderziendheid.  Op veel plaatsen wordt hij ook nachtarend genoemd.  Hij kan zelfs in het nachtelijk donker uitstekend zien en heeft daarnaast nog een uitzonderlijk goed gehoor.  Zijn slachtoffers kunnen hem niet horen, want uilenveren maken een geruisloze vlucht mogelijk.

Mensen met uilenkracht zijn meestal magiŽr of heks.  In ieder geval hebben ze een uitgesproken belangstelling voor het occulte.  Ze voelen zich aangetrokken tot de witte magie of tot zwarte, die niet aan te bevelen is.  Het is bijna onmogelijk iets voor uilmensen geheim te houden, want ze doorzien bijgedachten meteen.  Ze begrijpen altijd de hele waarheid en houden die gave voor vanzelfsprekend.  Dat vermogen maakt hen bij anderen vaak ongeliefd en gevreesd.

De uil is het wezen van de wijsheid, want hij kan dingen zien en horen die anderen ontgaan.  Hij helpt de waarheid te kennen en vingerwijzingen van het lot te duiden.

Raaf

De raaf wordt beschouwd als de drager van magie. Hij is de boodschapper van de grote leegte aan gene zijde van tijd en ruimte, de ether, waaruit alles is ontstaan en waartoe alles terugkeert.

Als er een ceremonie wordt gehouden, is de raaf altijd aanwezig om de energie van de boodschap te brengen naar de plaats waarop ze gericht is. Met zijn hulp is het mogelijk op een grote afstand zieken te genezen. 

Degenen die zwarte magie hebben toegepast, hebben een goede reden om de raaf te vrezen, want hij kaatst de negatieve energie terug naar de veroorzaker.

De raaf kan u helpen uw bewustzijnstoestand te veranderen en u de moed geven om het grote mysterie binnen te gaan. Kijk eens naar zijn glanzende verenkleed, hoe het constant van vorm en kleur verandert. Kijk in de zwarte leegte om het antwoord op uw vragen te krijgen.

Prairiehoen

Het prairiehoen symboliseert de heilige spiraal van dood en wedergeboorte, de tunnel zonder einde. Deze vogel wordt door veel stammen van prairie-indianen geŽerd met een dans die de beweging van de spiraal nabootst. Iemand die mediteert, kan met de energie van het prairiehoen een rechtstreekse verbinding met de schepper tot stand brengen.

Het prairiehoen nodigt mensen uit met hem de dans van de heilige spiraal te dansen ter ere van de goddelijke schepping. Het kan u helpen in te zien hoe u zich door de geestelijke en lichamelijke ruimte beweegt, en wat u met uw beweging heeft teweeg gebracht. Vergelijk dat met de manier waarop u de energieŽn met uw wensen stuurt.

Kraai

De kraai is de bewaker van de grote geheimen. Hij heeft als enige het vermogen om de wetten van deze wereld te breken door de gedaante van andere wezens aan te nemen. Daarnaast is hij in staat zich op twee plaatsen tegelijk op te houden

In de kraai versmelten verleden, heden en toekomst, want hij leeft in de leegt zonder tijd te ervaren. Omdat licht en schaduw zich ook in hem verbinden, kent hij tegelijkertijd zowel hun uiterlijke als hun innerlijke waarheid. De kraai behoedt de heilige wet, die rechtstreeks van de god is gekomen, en heeft eens verkondigt dat dat alles wat bestaat, uit de vrouw wordt geboren. De Heilige Wet is de wet van de waarheid en is niet te verwarren met de geboden van de mensen of enig godsdienstig stelsel.

Kraaienmensen moeten achter hun eigen inzichten staan en er voortdurend mee bezig zijn volgens de waarheid te leven.

Maak uw eigen hogere zelf tot uw leider, verander uw vorm en wordt uw eigen toekomstige zelf! Accepteer de opheffing van de natuurwetten en waag onbevreesd een blik in de toekomst.

Slang

De slang symboliseert verandering in de kringloop van geboorte, leven, dood en wedergeboorte, doordat hij vervelt. Daarnaast bezit hij de kracht van de schepping, de seksualiteit en de ziel, de verandering en de onsterfelijkheid.

Slangenmensen zijn zeldzaam, want ze komen met vergif in aanraking en als dat in hun lichaam binnendringt moeten ze dat in iets onschadelijks kunnen omzetten.

De slang is een wezen van het element vuur, dat op lichamelijk niveau begeerte en hartstocht opwekt, maar op geestelijk niveau een relatie met de Grote Geest tot stand brengt en allesomvattende wijsheid schenkt.

Telkens als de slang door uw dromen kronkelt, is verandering op komst opdat u de volmaaktheid nadert.

Walvis

De walvis is de bewaarder van de geschiedenis van de aarde en haar geheimen. De herinnering aan het magische moederland Mu, dat eens in het westen van Amerika lag en dat alle indianenstammen  als land van herkomst beschouwen, wordt door de walvis levendig gehouden. Eens was hij getuige van de grote catastrofe, waarvan het moederland slachtoffer was.

Mensen met walviskracht hebben meestal een scherp gehoor en kunnen met deze gave alle informatie oproepen die in het universum  opgeslagen ligt. Vaak zijn ze ook telepathisch begaafd. In veel gevallen weten ze zelf niet wat de bron van hun kennis is, en wordt hun pas in de loop van de tijd duidelijk hoe ze hun gaven kunnen gebruiken.

De walvis leert de mensen hun eigen, oorspronkelijke toon te vinden en zich met hem te verbinden, want hij draagt de geschiedenis van alle levende wezens in zich. Hij toont aan dat de juiste frequentie een genezende werking heeft. Met zijn hulp kunt u leren u met de oeroude taal te verbinden die nog voor de ontwikkeling van de huidige taal werd gebruikt als communicatiemiddel. De walvis wijst altijd de weg naar uw eigenlijke geestelijke betekenis.

Dolfijn

De dolfijn geeft ons de leer van de adem, die ons mens het leven en de levenskracht verbindt. Door het ritme van onze adem te veranderen kunnen we bruggen naar andere wezens en werelden slaan. Want de adem verbindt ons met de Grote Geest en zijn totale schepping.

Mensen met dolfijnkracht kunnen, net als hun totemdier, bemiddelaar zijn tussen de mensen en de bewoners van de droomtijd of de goddelijke kracht.

De dolfijn leert ongedwongen en met plezier hindernissen te overwinnen doordat u uw ritme en zodoende uw energiepatroon verandert. Schep een band met het grote sterrenvolk. Bevrijd u van alle lasten door bewust krachtig uit te ademen.

terug naar deel een

                                                                                        Gastenboek