Consultancy on diving engineering and diving related equipment - Wenoll - Sofnolime - Rebreathers - ChristoLube - Ethysorb - Scuba - Diviator - NBC - Top products - Safety - Service tritonalfa@usa.net ln-kleur.gif (4491 bytes)

Triton Alfa Group

World - Wide Consultants

- duikaangelegenheden

- berging

- o/w scheepsherstelling

- springstoffen

- veiligheid en redding

- hyperbare technologie

Meer dan 10,000 duiken als ervaring  !!

 

+32 (0)59 434 023 

+32 (0)475 289 500 

Email: push here!

W-Logo.gif (4556 bytes) Wenoll System

Don't Dive Without it !!    (click on picture)

Duik niet zonder!

Nederlands English Français Español

Geboren te Antwerpen op 6 september 1943 waar hij zijn humaniora afmaakte aan het Koninklijk Atheneum.

Vervolgens trok hij naar de Lierse Normaalschool met het oog een loopbaan in het wiskunde onderwijs op te bouwen. Zijn droom om Zeevaartschool te volgen en "kapitein" te worden werd hem uit het hoofd gepraat. Reeds snel begreep hij dat het onderwijs hem geen voldoening kon schenken en zocht opnieuw naar een loopbaan als zeeman. Hij koos voor een loopbaan bij de Marine waar hij zowel zijn nautische- als zijn officiers vorming kreeg. Een juiste keuze zoals zou blijken. Als jong officier heeft hij zowat alle functies aan boord van diverse varende eenheden doorlopen en zo een ruime ervaring als wachtlopend zeeofficier  opgedaan.

Daarna bekwaamde zich in alle aspecten van het duiken en werd als ontmijner, specialist in het demonteren van allerhande springtuigen.

Hij volgde diverse gespecialiseerde opleidingen in binnen- en buitenland en zetelde in diverse NAVO werkgroepen.

Van de twaalf jaar die hij op zee volbracht, voerde hij zes jaar bevel over diverse eenheden. Meest markant waren zijn bevelvoering over het visserijwachtschip Rochefort in de tijd van de "tongenoorlog" en het bevel over de hoogzeemijnenjager Breydel, waarmee hij in 1987 naar de Golf trok. Begin 1988 ontving hij uit hande van de Britse Koningin, voor zijn persoonlijke inzet tijdens de redding van de slachtoffers van de Herald Of Free Enterprise, de Queen's.Gallantry.Medal.

Hij zal zijn aktieve militaire loopbaan afsluiten in 1994 als Commandant van de Groep Duikers Ontmijners , een eenheid waar hij vele jaren met hart en ziel aan verbonden was. Hij is nu Korvetkapitein in het kader van de hogere reserveofficieren.

Als erkentelijkheid ontving hij van de Nederlandstalige Liga voor Onderwater Sport.tevens het brevet HC 3 ster instructeur

Op dit ogenblik verblijft hij geregeld in de Dominicaanse Republiek, waar hij zich verder bezig houdt met zijn  passie: duiken en beleggen.

Hij kan uren vertellen over zijn ervaringen op zee en neemt de neofiet 's nachts graag mee op een sterrekundige ontdekkingstocht langs de hemel.

Add Me!

Gie A. Couwenbergh    (QGM)

Diving Consultant  

Please wait for loading....

M 903 Dufour waarover hij bevel voerde tijdens een Belgisch-Franse kruisvaart, alsook tijdens de deelname aan de Standing Naval Force Channel

This one takes long !!!

Commandant Couwenbergh links en zijn opvolger rechts op de foto te midden van hun Duikers Ontmijners op het strand van Oostende

What about a dive??

Klaar voor een nieuwe duik in de baai van La Isabela

No sharks in this pool !!

Zin in een bezoekje?? Een gevarieerde vakantie??

Zaken en beleggingen doornemen ??

Alles kan !!

Bienvenido

Hartelijk dank voor uw bezoek!

U was mijn

-ste bezoeker....

Noteer de URL en kom nog eens langs ...UP

ln-kleur.gif (4491 bytes)

 

en>ln-kleur.gif (4491 bytes)

Triton Alfa Group

World - Wide Consultants

- diving related subjects

- salvage

- u/w ship repair

- explosives

- safety and rescue

- hyperbaric technology

An experience of over 10,000 dives !!

 

+32 (0)59 434 023 

+32 (0)475 289 500 

Email: push here!

W-Logo.gif (4556 bytes) Wenoll System

Don't Dive Without it !!    (click on picture)

Don't Dive Without it!

Nederlands English Français Español

In Antwerp, where he was born on the 6th of September 1943, he finished grammar school at the Royal Athenaeum.

Afterwards he studied mathematics to start a career as a teacher. His dream to become a "captain" at sea was dissuaded at an early stage. Soon however he understood that an educational career was not going to give him full satisfaction at all. He returned to his first vocation and applied to join the Navy as an officer. He graduated at the Nautical School and the Minewarfare School. This proved to be the right decision for him.

As a junior officer he fulfilled almost all kind of jobs in many different commissioned vessels.

Afterwards he was trained as an expert in all aspects of diving and volunteered to become a bomb disposal specialist. In the Belgian coastal area, at land and at sea, he became a  celebrity as a result of his numerous interventions.

He attended many specialised courses, national as well as international, and was a member of different NATO working parties.

He has spent twelve years at sea. Half of this period he acted as a captain. Most impressive was his command of the fishery protection ship BNS Rochefort, during the "sole war" in the North Sea and his command of BNS Breydel during the Gulf War in 1987.

Early 1988, Queen Elisabeth II herself awarded him the Queen's Gallantry Medal for his personal efforts in the rescue of the victims during the Herald of Free Enterprise disaster outside Zeebrugge.

He finishes his military career in 1994 as Superintendent of Diving and Commander of the Navy Clearance divers. An operational unit he always has been very much attached to. He now is Commander in the Royal Belgian Navy Reserve

In appreciation of his career as a diver, the Flemish League for Sub-aqua Sports awarded him the CMAS 3 star instructor HC certificate.

At this moment he often stays in the Dominican Republic where he still is involved in diving and runs a consultancy company.

He can talk for hours about his life at sea and likes to invite the neophyte on a star discovery trip at night

Gie A. Couwenbergh    (QGM)

Diving Consultant

Please wait for loading....

M 903 Dufour, one of the Navy vessels he commanded during international operations and also as an element of the Standing Naval Force Channel   (NATO)

This one takes long !!!

Commandant Couwenbergh on the left and his successor on the right, together with a team of clearance divers on the beach in Oostende

What about a dive??

Preparing for a fresh dive in the Bay of El Castillo

No sharks in this pool !!

Join us for a dive in the pool!! A nice holiday is there!

Talking business, investments ??

The sky is the limit !!

Add Me!

Bienvenido

Thank you for your visit!

You were my number

visitor....

Please come back ...up.gif (241 bytes)

ln-kleur.gif (4491 bytes)

fr>>ln-kleur.gif (4491 bytes)

Triton Alfa Group

World - Wide Consultants

- la plongée professionnelle

- renflouages

- réparations sous-marines

- explosifs

- sécurité et sauvetage

- technologie hyperbare

Plus de 10.000 plongées professionelles effectuées !!

 

+32 (0)59 434 023 

+32 (0)475 289 500 

Email: push here!

W-Logo.gif (4556 bytes) Wenoll System

Don't Dive Without it !!      (click on picture)

Ne plongez pas sans!

Nederlands English Français Español

 

 

Gie A. Couwenbergh    (QGM)

Diving Consultant

Please wait for loading....

Etant Commandant du M 903 Dufour, il a participé à plusieurs opérations internationales, la "Corvette Gants Blancs" ainsi   qu' aux exercices  de la Force Navale Permanente de la Manche (OTAN)

 This one takes long !!!

A gauche le Commandant Couwenbergh et  à droite son successeur avec les plongeurs démineurs sur la plage d' Oostende

What about a dive??

On se prépare pour une plongée à El Castillo

AT-VillaPool.gif (37037 bytes)

Pas mal la piscine et les chambres!! Vous venez??

Parlons d'affaires et d'investissements ??

Pas de limites !!

Add Me!

Bienvenido

Merci de votre visite!

Vous étiez mon    visiteur....

Notez mon URL et à bientôt peut-être ...up.gif (241 bytes)

es>ln-kleur.gif (4491 bytes)

Triton Alfa Group

World - Wide Consultants

- cuestiones de buseo

- salvamentos

- reparaciones de averias  submarinas

- explosivos

- seguridad y rescate

- tecnologia de alta presion

Mas de  10,000 buseos profesionales !!

 

+32 (0)59 434 023 

+32 (0)475 289 500 

Email: push here!

W-Logo.gif (4556 bytes) Wenoll System

Don't Dive Without it !!      (click on picture)

! No bucee sin eso !

Nederlands English Français Español

El nació en Amberes el 6 de septiembre de 1943. Alla acabo el liceo en el athenaeum real. Luego estudió matemáticas para hacer una carrera como profesor. Su sueño era ser un "capitán de un buque".

Sin embargo entendío que una carrera educativa no hiva a darle la satisfacción completa. Él volvió a su primera vocación y se preparo para engancharse a la marina de guerra, como oficial. Él se graduó en la escuela náutica y la escuela de "minewarfare". Esto demostro ser la decisión corecta para el. Como un oficial recien graduado, él hiso casi todas las clases de trabajos en diversos buques de guerra. Lo entrenaron como experto en todos los aspectos del buseo y se ofreció voluntariamente para ser especialista de disposición de bombas y de explosivos. En el área costera belga, por mar y tierra, él es un hombre conocido gracias a sus numerosas intervenciones en desarmar explosivos. Él realiso diversos cursos especializados, nacional como internacional, y era un miembro de diversos grupos de trabajo de la OTAN.

Él ha pasado doce años como navegador, donde la mitad de este período él actuaba como capitán. El más impresionante era su comando de la nave M 930 Rochefort, de la protección de la pesca, durante la " guerra del lenguados " en el Mar del Norte. Tambien era conocido, su comando del buque M 906 Breydel durante la guerra del Golfo en 1987.

A principio de 1988, la reina Elisabeth II, le concedió personalmente la medalla "Queen's Gallantry Medal" por sus esfuerzos personales en el rescate de las víctimas del desastre del "Herald of Free Enterprise" fuera de Zeebrugge.

Él acabo su carrera militar en el 1994 como el Superintendente de Buseo y Comandante del Grupo de Buseadores y Desarmadores de la marina. Era la unidad operativa con la cual le gustaba trabajar. Actualmente el es Comandante en la reserva de la marina real belga.

La liga flamenca de los deportes sub-acuaticos le concedió el certificado de instructor 3 estrellas HC de CMAS por su carrera como buseador militar.

En este momento él permanece en la República Dominicana en donde él todavía está implicado en el buseo y dirige a menudo una compañía de consultas. Él puede hablar por horas sobre su vida de navigador y le gusta invitar al neófito a conocer de los secretos de las estrellas.

Gie A. Couwenbergh    (QGM)

Diving Consultant

Please wait for loading....

El M 903 Dufour, uno de los buques de la marina de guerra que él dirigio, durante operaciones internationales, asi como parte de la fuerza permanente naval de la OTAN.

This one takes long !!!

El "Grupo de Buseadores y Desarmadores" de la marina en la playa de Ostendia, Belgica.

What about a dive??

Preparados para un buseo en la Bahia de El Castillo

AT-VillaPool.gif (37037 bytes)

La pisina y la casa...

Quiere hablar de negicios o de inversiones

! No hay problema  !

Add Me!

Bienvenido

Gracias por su visita!     Usted  era el visitante nùmero

 

Por favor, regrese en breve ...up.gif (241 bytes)

ln-kleur.gif (4491 bytes)