Rainbow
Eldorado DOBTO M.I.S.T. Rainbow

 

Geschiedenis

Rainbow is ontstaan in combinatie met Prik en M.I.S.T. Het grote idee achter deze conventies was om met zoveel mogelijk zwakke tweekleurenspellen te kunnen openen. Prik dekte de handen met een 4-kaart majeur en een langere mineur, M.I.S.T. die met een 4-4 of 5-4 majeur en Rainbow moest dan de klassieke Muiderberg openingen omvatten. Hieraan dankte deze conventie ook zijn oorspronkelijke naam, namelijk Multi-Muiderberg. Later werd ook nog de naam Marilyn Monroe geïntroduceerd, maar deze was geen lang leven beschoren.

De 2 -opening

:

a) 5-10 HCP met een 5-kaart  en min. een 4-kaart /

b) 5-10 HCP met een 5-kaart  en min. een 4-kaart /

c) acol twee-opening (8 speelslagen) in om het even welke kleur

d) 22-24 HCP met een verdeelde hand

Opmerkingen
Kwetsbaar past men Rainbow best toe met 8-10 HP, niet-kwetsbaar met 5-8 HP. Deze beperking is vooral heel belangrijk voor partner, wanneer deze een sterke hand heeft. Er is immers een hemelsbreed verschil tussen een 5-4 met 5 HP en een 5-5 met 9 HP.

Antwoorden

  : om te spelen t.o.v. een muiderberg 
  : om te spelen t.o.v. een muiderberg 
2 NT: a) relay, om te spelen in de mineur van de opener
b) manche-forcing met een 5-kaart majeur
  : manche-forcing relay, vraagt naar de majeur van de opener
  : limiet t.o.v. beide majeurs
  : goede 6-kaart , limiet t.o.v. een muiderberg
  : goede 6-kaart , limiet t.o.v. een muiderberg
3 NT: om te spelen t.o.v. een muiderberg
/: om te spelen met een lange eigen kleur 

De herbieding van de opener en het verdere biedverloop

Na 2 -antwoord
  -  2 
pas    : muiderberg 
   : muiderberg 
        -  2 NT : vraagt naar de mineur van de opener
        -  3    : om te spelen, zwak
        -  3    : om te spelen, zwak
        -  3    : om te spelen, zwak
        -  3    : preëmptief (limiet bieden via 2 NT)
2 NT : 22-24 HCP met een verdeelde hand
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )

Na 2 -antwoord
  -  2 
pas    : muiderberg 
2 NT : 22-24 HCP met een verdeelde hand
   : muiderberg , maximaal
   : muiderberg , maximaal
   : muiderberg , minimaal
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )

Na 2 NT-antwoord
  -  2 NT
   : muiderberg met 
        -  3    : manche-forcing met lange  (opener biedt dan zijn 5-kaart majeur)
        -  3    : manche-forcing met een 5-kaart 
                    -  3    : goede 5-kaart 
                    -  3 NT : om te spelen, zonder steun
                    -  4    : singleton  met steun (eventueel Hx)
                    -  4    : singleton  met steun (eventueel Hx)
                    -  4    : om te spelen, met steun (eventueel Hx)
        -  3    : manche-forcing met een 5-kaart 
                    -  3 NT : om te spelen, zonder steun
                    -  4    : singleton  met steun (eventueel Hx)
                    -  4    : singleton  met steun (eventueel Hx)
                    -  4    : om te spelen, met steun (eventueel Hx)
   : muiderberg met 
        -  3    : manche-forcing met een 5-kaart 
                    -  3    : goede 5-kaart 
                    -  3 NT : om te spelen, zonder steun
                    -  4    : singleton  met steun (eventueel Hx)
                    -  4    : singleton  met steun (eventueel Hx)
                    -  4    : om te spelen, met steun (eventueel Hx)
        -  3    : manche-forcing met een 5-kaart 
                    -  3 NT : om te spelen, zonder steun
                    -  4    : singleton  met steun (eventueel Hx)
                    -  4    : singleton  met steun (eventueel Hx)
                    -  4    : om te spelen, met steun (eventueel Hx)
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )
3 NT : 22-24 HCP met een verdeelde hand
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )

Na 3 -antwoord
  -  3 
   : muiderberg 
        -  3    : slempoging
        -  4    : om te spelen
        -  3/4 X : cuebid
   : muiderberg 
        -  3    : slempoging
        -  4    : om te spelen
        -  4 X    : cuebid
3 NT : 22-24 HCP met een verdeelde hand
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )

Na 3 -antwoord
  -  3 
   : muiderberg , minimaal
   : muiderberg , minimaal
3 NT : 22-24 HCP met een verdeelde hand
   : acol twee (8 speelslagen )
   : acol twee (8 speelslagen )
   : muiderberg , minimaal
   : muiderberg , minimaal
4 NT : Blackwood (4 azen-vraag) met een acol twee in een majeur, slem forcing

 

Opmerkingen  

Na een 2/3 NT-herbieding door de opener (22-24 HCP met een verdeelde hand), wordt het gebruikelijke systeem na een dergelijke opening gehanteerd, namelijk Puppet Stayman en transfers. Na een acol twee-herbieding over een sterk antwoord, is elk bod van de antwoorder cuebid

Voor- en nadelen

 
Eén van de belangrijkste voordelen is het feit dat bij Rainbow aanvankelijk iedere kleur onbekend is. De tegenstander heeft er dus het raden naar.
Anderzijds betekent dit ook dat Rainbow een zogenaamde bruine conventie is, wat betekent dat het niet op eender welk tornooi mag worden gehanteerd. Ongetwijfeld is dit het grootste nadeel.
Alhoewel Rainbow een heleboel mogelijke handen omvat, is het toch geen enkel probleem om deze mooi uit te bieden. Dit biedt meteen de mogelijkheid om de andere twee-openingen te voorzien van een aantal eveneens veelvoorkomende verdelingen, wat meteen een voordeel geeft t.o.v. meer klassieke twee-openingen.
 

BC 't Begijntje ] Basissysteem ] Twee-openingen ] TransferpreŽmpts ] Steun majeurs ]

OKBRIDGE

Voor commentaar of suggesties kan u terecht bij
Karl Van Overloop

Laatst bijgewerkt op maandag 17 september 2001