Het Gotham Café - Stephen King Homepage

[voorblad]

[biografie [nieuws] [boeken] [films] [naslag] [stelling] [artikels] [internet] [colofon] [forum] [mail]

Naslagwerken over Stephen King

Stephen Kings immens oeuvre wordt eigenlijk alleen maar overtroffen door de boeken en artikels die over hem geschreven zijn. De meeste daarvan zijn louter van diverterende aard; in academische kringen wordt er over het algemeen immers nogal neergekeken op schrijvers die, zoals King, traditioneel tot het populaire genre worden gerekend. Om het met de woorden van Michael R. Collings te zeggen: "King is too unsophisticated, too peripheral to what is really important in the universe, too common for students to waste their time on" (Of Books and Reputations). Toch is het tij stilaan aan het keren. Collings - zelf professor aan de Pepperdine University in Malibu - doceert over King in zijn cursussen over horror, sciencefiction en fantasy en schreef diverse studies over King en zijn belang in de horrorliteratuur. In zijn voetspoor verschenen ook publicaties bij onder meer de Bowling Green State University, Worcester State College, Loyola College en Andrews and McNeel. Greenwood Press publiceerde in 1992 een verzameling essays geschreven door Amerikaanse universiteitsprofessoren. In België staat de King-studie nog in zijn kinderschoenen. Toch verschenen er aan de Katholieke Universiteit van Leuven bijvoorbeeld al eindverhandelingen over spanning en manipulatie in het werk van King (1988), over zijn status als jeugdschrijver (1994), over de sociale motieven in zijn romans (1995) en over enkele gotische thema's in zijn werk (1997).

Het is onmogelijk om op deze webpagina's een volledig overzicht te geven van álles wat er ooit over Stephen King geschreven is. De inmiddels tien jaar oude King-bibliografie die Richard Collings in 1991 samenstelde, bevat zomaar eventjes drieduizend titels. Stel je voor hoeveel er dat vandaag zouden zijn! Er is wellicht zoveel over King geschreven, dat geen mens het in één mensenleven gelezen krijgt. Jammer genoeg haalt de kwantiteit het vaak op de kwaliteit. Het gros van de secundaire literatuur over King is verschenen in populaire magazines, waarin de schrijvers zich meestal beperken tot een beknopte samenvatting van de korte inhoud en een korte paragraaf met een persoonlijke appreciatie of depreciatie van het boek. Toch zijn er de laatste jaren enkele erg interessante boeken over King verschenen, die eigenlijk niet op de boekenplank van de echte fan zouden mogen ontbreken. Het zijn deze waardevolle naslagwerken die we hier opsommen. De boeken staan alfabetisch gerangschikt op auteur. Het ligt in onze bedoeling om deze lijst mettertijd uit te breiden en een bespreking per boek te voorzien.

ARTURO, ALESSANDRO ~~ Stephen King
Les Dossiers de Phenix. Claude Lefrancq Editeur, Brussel, 1995, 392 p.

 • ARTURO, Alessandro Stephen King Survol
 • ARTURO, Alessandro D’ou Viennent Vos Idees? Eléments autobiographiques dans l’oeuvre de King
 • VAN HERP, Jaques Qui est Stephen King?
 • COENEN, Martin Stephen King
 • GODEFROID, Yvon Stephen King, l’Enfant Mort
 • LABBE, Denis L’eau chez King: Une Matrice de l’horreur
 • VAN HERP, Jaques Le Fantastique chez Stephen King
 • KAUFFMAN, Christophe De l’angoisse a la peur
 • KAUFMAN, Christophe Après Castle Rock
 • LABBE, Denis King en quelques pages
 • ARTURO, Allesandro Combien de fois King a-t-il ecrit le meme roman?
 • BERGAL, Gilles Le roi est nu, mais vive le roi
 • WAFRA, Dominique Picaresque, quete et sf chez Stephen King: Le cycle du pistolero
 • BREQUE, Jean-Daniel L’Etrange cas du docteur King et de mister Bachman
 • VAN HERP, Jaques Stephen King et son jumeau
 • DE LEEUW, Marc Les maîtres du fantastiques contemporain sont des barbus
 • COISNE, Gerard Danse Macabre
 • ARTURO, Alessandro Stephen King en images
 • VAN HERP, Jacques Maximum Overdrive
 • BRUSSOLO, Serge Stephen King, ou la lumiere perdue
 • LIGNY, Jean-Marc Stephen King
 • NICOT, Stephane Stephen King, un auteur subversif
 • WALTHER, Daniel Stephen King, Auteur Américain
 • FINNE, Jacques Si J’Osais
 • CAMPELL, Ramsey Bievenue à la chambre 217
 • DARTEVELLE, Alain Enfant-Roi
 • CORTHOUTS, Christophe Insomnie
 • BEAHM, Georges Oeuvres non publiées
 • MCGRATH, Charles SA

BEAHM, George ~~ The Stephen King Companion
Andrews and McNeel, Kansas City, 1989, 539 p.

 • NORDEN, Eric The Playboy Interview
 • GRANT, Donald Stephen King as Breckinridge Elkins?
 • SMITH, Joan A Girl’s Dream Comes True in Mansion Fit for Kings
 • STEEL, Terry Wrought Iron
 • COLLINGS, Michael Stephen King and the Critics: A Personal Perspective
 • SPRUCE, Christopher Stephen King Helps Spearhead Censorship Referendum Defeat
 • ELLISON, Harlan Interview
 • WORNOM, Howard Terror in Toontown

BEAHM, George ~~ The Stephen King Story
Andrews and McNeel, Kansas City, 1992, 326 p.

BEAHM, George ~~ The Stephen King Companion - Revised Edition
Andrews and McNeel, Kansas City, 1995, 311 p.

BLUE, Tyson ~~ The Unseen King
Starmont House, Inc, Mercer Island, 1988

COLLINGS, Michael ~~ The Annotated Guide to Stephen King: A Primary and Secondary Bibliography of the Works of America’s Premier Horror Writer
Starmont Studies in Literary Criticism nr. 8 Starmont House, Inc, Mercer Island, Washington, 1986, ... p.

COLLINGS, Michael en Engebretson David ~~ The Shorter Works of Stephen King
Starmont Studies in Literary Criticism nr. 9 Starmont House, Inc, Mercer Island, Washington, 1985, 202 p.

COLLINGS, Michael ~~ Stephen King as Richard Bachman
Starmont Studies in Literary Criticism nr. 10 Starmont House, Inc, Mercer Island, Washington, 1985, 168 p.

COLLINGS, Michael ~~ The Many Facets of Stephen King
Starmont Studies in Literary Criticism nr. 11 Starmont House, Inc., Mercer Island, Washington, 1985, 190 p.

COLLINGS, Michael ~~ The Films of Stephen King
Starmont Studies in Literary Criticism nr. 12 Starmont House, Inc, Mercer Island, Washington, 1986, 201 p.

COLLINGS, Michael ~~ The Stephen King Phenomenon
Starmont Studies in Literary Criticism nr. 14 Starmont House, Inc, Mercer Island, Washington, 1987, 144 p.

DAVIS, Jonathan ~~ Stephen King’s America
Bowling Green State University Popular Press, 1994, 183 p.

CONNOR, Jeff ~~ Stephen King Goes to Hollywood
New American Library, New York, 1987, 143 p.

ENGEBRETSON, David ~~ The Stephen King Concordance
Starmont Studies in Literary Criticism nr. 13 Starmont House, Inc, Mercer Island, Washington

HOPPENSTAND, Gary en BROWNE Ray ~~ The Gothic World of Stephen King: Landscape of Nightmares
Bowling Green State University Popular Press, 1987, 142 p.

 • HOPPENSTAND, Gary en BROWNE Ray The Horror of It All: Stephen King and the Landschape of the Amercan Nightmare
 • SENF, Carol Blood, Erotism, and the Vampire in Twentieth-Century Popular Literature
 • ROBERTS, Garyn The Incomparable Stephen King
 • GALLAGHER, Bernard Reading between the Lines: Stephen King and Allegory
 • NEWHOUSE, Tom A Blind Date with Disaster: Adolescent Revolt in the Fiction of Stephen King
 • HYLES, Vernon Freaks: The Grotesque as Metaphor in the Works of Stephen King
 • HELDRETH, Leonard Viewing "The Body": King’s Portrait of the Artist as Surviver
 • HICKES, Jamer Stephen King’s Creation of Horror in ‘Salem’s Lot: A Prologomenon Towards a New Hermeneutic of the Gothic Novel
 • BADLEY, Linda Love and Death in the American Car: Stephen King’s Auto-Erotic Horror
 • EGAN, James The Dark Tower: Stephen King’s Gothic Western
 • SCHUMAN, Samuel Taking Stephen King Seriously: Reflections on a Decade of Best-Sellers
 • PHARR, Mary A Dream of New Life: Stephen King’s Pet Sematary as a Variant of Frankenstein
 • MAGISTRALE, Tony Stephen King’s Pet Sematary: Hawthorne’s Woods Revisited
 • SCHROEDER, Natalie "Oz the Gweat and Tewwible" and "The Other Side": The Theme of Death in Pet Sematary and Jitterbug Perfume

HERRON, Don ~~ Reign of Fear. The Fiction and the Films of Stephen King
Underwood-Miller, Novato, 1988, 254 p.

 • FLETCHER, Jo Stephen King Interview
 • GOLDBERG, Whoopie Digging It
 • WOLFMAN, Mary King of the comics?
 • LONG, Frank In Providence
 • HATLEN, Burton Stephen King and the American Dream: Alienation, Competition, and Community in Rage and The Long Walk
 • WILLEFORD, Charles When Company Drops In
 • WILLIAMSON, J.N. The Cycles (Tricycles and Hogs) of Horror
 • SPRAGUE DE CAMP, L. The Glass-Eyed Dragon
 • TESSIER, Thomas The Big Producer
 • DISCH, Thomas The King and Hits Minions: Thoughts of a Twilight Zone Reviewer
 • SMITH, Guy Snowbound in the Overlook Hotel
 • TREYMARE, Peter By Crouch End, By the Isles
 • WIATER, Stanley Reach Out and Touch Some Thing: Blurbs and Stephen King
 • WARREN, Bill The Movies and Mr. King: Part II
 • INDICK, Ben Come Out Here and Take Your Medicine: King and Drugs
 • RICKARD, Dennis Horror Without Limits: Looking into The Mist
 • SCHEITZER, Darrell Fear and the Future: Stephen King as a Science Fiction Writer
 • HERRON, Don The Summation

HORSTING, Jessie ~~ Stephen King at the Movies
Starlog Press, New York, 1986, 112 p.

LLOYD, Ann ~~ The Films of Stephen King
St. Martin’s Press, New York, 1993, 96 p.

MAGISTRALE, Tony ~~ The Casebook on the Stand
Studies in Literary Criticism, nr. 38, 1992

MAGISTRALE, Tony ~~ Stephen King: The Second Decade, Danse Macabre to The Dark Half
Twayne Publishers, 1992

 • The Writer Defines Himself
 • Tracing the Gothic Inheritance
 • Evaluating the Bachman Books
 • Science and the Apocalyptic Imagination
 • Ship of Ghouls
 • Art versus Madness
 • Experiments in Genre and Form
 • Toward a Third Decade

MAGISTRALE, Tony ~~ Landscape of Fear. Stephen King’s American Gothic
Bowling Green State University Popular Press, 1988, 132 p.

MAGISTRALE, Tony ~~ The Dark Descent. Essays Defining Stephen King’s Horrorscape
Studies to the Study of Science Fiction and Fantasy, nr. 48 Greenwood Press, New York, 1992, 227 p.

 • CITRO, Joseph The King and I
 • MAGISTRALE, Tony Defining Stephen King’s Horrorscape: An Introduction
 • WELLER, Gregg The Masks of the Godess: The Unfolding of the Female Archetype in Stephen King’s Carrie
 • PHARR, Mary Partners in the Danse: Women in Stephen King’s Fiction
 • CURRAN, Ronald Complex, Archetype, and Primal Fear: King’s Use of Fairy Tales in The Shining
 • CASEBEER, Edwin The Three Genres of The Stand
 • STANTON, Michael Some Ways of Reading The Dead Zone
 • MUSTAZZA, Leonard Fear and Pity: Tragic Horror in King’s Pet Sematary
 • BIDDLE, Arthur The Mythic Journey in The Body
 • SMITH, James "Everybody Pas... Ever for Things They Didn’t Do": Stephen King’s Pay-out in the Bachman Novels
 • MAGISTRALE, Tony Science, Politics, and the Epic Imagination: The Talisman
 • DOTY, Gene A Clockwork Evil: Guilt and Coincidence in "The Monkey"
 • BOSKY, Bernadette Lynn Playing the Heavy: Weight, Appetite, and Embodiment in Three Novels by Stephen King
 • REESMAN, Jeanne Campell Ridde Game: Stephen King’s Metafictive Dialoge
 • DICKERSON, Mary Jane Stephen King Reading William Faulkner: Memory, Desire, and Time in the Making of It
 • KEESEY, Douglas "The Face of Mr. Flip": Homophobia in the Horror of Stephen King
 • BERKENKAMP, Lauri Reading, Writing and Interpreting: Stephen King’s Misery

MAGISTRALE, Tony ~~ The Moral Voyages of Stephen King
Starmont Studies in Literary Criticism nr. 25 Starmont House, Inc, Mercer Island, Washington, 1989

MAGISTRALE, Tony ~~ The Shining Reader
Starmont Studies in Literary Criticism nr. 30 Starmont House, Inc, Mercer Island, Washington, 1989

REINO, Joseph ~~ Stephen King: The First Decade, Carrie to Pet Sematary
Twayne Publishers, 1988

 • Cinderella Hero/Cinderalla Heroine
 • The Dracula Myth: Shadow and Substance
 • Strange Powers of Horror Makes the Whole World Kin
 • Two Terror Tales of a Town
 • Impossible Cars and Improbable Cars
 • Night Shift: Harbinger of Bad News
 • Fantasies of Summer and Fall
 • Metaphor as Mask of Terror: A Final Estimate

RUSSEL, Sharon ~~ Stephen King: A Critical Companion
Critical Companions to Popular Contemporary Writers, 1996

SAIDMAN, Anne ~~ Stephen King. Master of Horror
Lerner Publications Company, Minneapolis, 1992, 55 p.

SCHWEITZER, Darrell ~~ Discovering Stephen King
Starmont Studies in Literary Criticism nr. 9 Starmont House, Inc, Mercer Island, Washington

SPIGNESI, Stephen ~~ The Complete Stephen King Encyclopedia. The Definite Guide to the Works of America’s Master of Horror
Contemporary Books, Chicago, 1991, 778 p.

TERRELL, Carroll ~~ Stephen King: Man and Artist
1991

TIMPONE, Anthony ~~ Masters of the Dark
HarperPrism, New York, 1997, 224 p.

 • SHERMAN, David The Stephen King Interview
 • WIATER, Stanley Stephen King and George Romero: Collaboration in Terror
 • HORSTING, Jessie Stephen King Gets Behind the Wheel
 • GROSS, Edward Stephen King Takes a Vacation
 • LABBE, Rodney Paying Respects at Pet Sematary
 • SHAPIRO, Marc The Return of the King
 • KUEHLS, David The Dark Half Takes Flight
 • NUTMAN, Philip Kings Talks
 • ASHTON-HAISTE, Brad Bleedful Kings
 • STROBY, W.C. Book to the Future
 • WARREN, Bill The Long Road to The Stand
 • WARREN, Bill Stephen King Takes The Stand
 • MAROTTA, Linda Stephen King Shines On

UNDERWOOD, Tim en MILLER, Chuck ~~ Kingdom of Fear. The World of Stephen King
Underwood-Miller, Inc., 1986

UNDERWOOD, Tim en MILLER, Chuck ~~ Fear Itself. The Early Works of Stephen King
Underwood-Miller, Inc., San Francisco, Lancaster, 1982, 239 p.

 • STRAUB Peter Meeting Stevie
 • KING, Stephen On Becoming a Brand Name
 • YARBRO, Chelsea Quinn Cinderella’s Revenge - Twists on Fairy Tale and Muthic Themes in the Work of Stephen King
 • HORRON, Don Horror Springs in the Fiction of Stephen King
 • LEIBER, Fritz Horror Hits a High
 • WARREN, Bill The Movies and Mr. King
 • NOTKIN, Deborah Stephen King: Horror and Humanity for Our Time
 • GRANT, Charles The Grey Area
 • INDICK, Ben King and the Literary Tradition of Horror and the Supernatural
 • RYAN, Alan The Marsten House in ‘Salem’s Lot
 • WINTER, Douglas The Night Journeys of Stephen King
 • ROMERO, George Afterword

UNDERWOOD, Tim en MILLER, Chuck ~~ Feast of Fear. Conversations with Stephen King
Carrol & Graff Publishers, Inc., New York, 1989, 282 p.

 • BRIGHT, David Hampden Teacher Hits Jackpot with New Book
 • FOOTMAN, Connie Lisbon Graduate’s Novel Published, Another Slated
 • MEARA, Emmet Stephen King’s Silver-lined Prose
 • WELLS, Robert From Textbook to Checkbook
 • PHELAN, Charlotte Scaring People All the Way to the Bank
 • GRANT, Charles Stephen King: I Like to Go for the Jugular
 • WOLINSKY, Richard Interview with Stephen King
 • STEWART, Bhob The Rest of King
 • CHRISTIAN, George Eyeglasses for the Mind
 • HARKAVY, Jerry It Is You, Mr. King... Isn’ It?
 • MUNSTER, Bill Stephen King. A 1981 Interview
 • CADIGAN, Pat Has Succes Spoiled Stephen King? Naah
 • SHERMAN, David The Stephen King Interview
 • LOFFICIER, Randy Stephen King Talks about Christine
 • PERAKOS, Peter Stephen King on Carrie
 • CHUTE, David King of the Night
 • PALMER, Chris Watching ‘Salem’s Lot - with the King
 • WOOD, Tom Gright King’s World Grips Convention-Goers
 • CHUTE, David The King of Horror Novels
 • HERNDON, Ben New Adventures in the Scream Trade: A Non Stop King Takes on TV
 • GAGNE, Paul Interview with Stephen King
 • EWING, Darrell King of the Road
 • HORSTING, Jessie Interview with Stephen King
 • WIATER, Stanley Stephen King and George Romero
 • CRAWLEY, Tony The King/George Conversations
 • HORSTING, Jessie Interview with Stephen King and George Romero
 • GAGNE, Paul Interview with Stephen King
 • SCHAEFER, Stephen The Director is King
 • WIATER, Stanley Stephen King: The Maximum Overdrive Interview
 • SHAEFER, Stephen Interview with Stephen King
 • STRAUSS, Stephen Interview with Stephen King
 • GAGNE, Paul Interview with Stephen King
 • HANLON, Michael Horror Writer Stephen King is Afraid There’s Something Awful Under His Bed
 • BANDLER, Michael The King of the Macabre at Home
 • HASKELL, Bob Steve King on Baseball
 • KOPPEL, Ted The Book Business Interview
 • ROBERTSON, William Reality Too Frightening, Horror King Says
 • MURARI, T.N. Cosmo Talks to: Stephen King
 • FARREN, Mike Stephen King
 • LANDA, Elaine I am a Hick, and This Is Where I Feel at Home
 • FLETCHER, Jo Stephen King: The Limits of Fear
 • DENISON, D.C. The West Interview: Stephen King
 • GORMAN, Ed Interview with Stephen King
 • BOOE, Martin He Has the Last Word on What’s Scary
 • BEEM, Edgar Midas with the Common Touch: Why hasn’t succes Spoiled Stephen King?

UNDERWOOD, Tim en MILLER Chuck ~~ Bare Bones
McGraw-Hill Book Company, 1988, 278 p.

 • NORDEN, Eric The Playboy Interview
 • POUNCEY, Edwin Would You Buy a Haunted Car from This Man?
 • ALLEN, Mel The Man Who Writes Nightmares
 • DEWES, Joyce Lynch An Interview With Stephen King
 • JANECZKO, Paul An Interview With Stephen King
 • GRANT, Charles Interview With Stephen King
 • BELLOWS, Keith The King of Terror
 • EVANS, Christopher He Brings Life to Dead Issues
 • PECK, Abe Stephen King’s Court of Horror
 • KILGORE, Michael Interview with Stephen King
 • SCHAFFER, Mat Interview with Stephen King
 • JONES, Stephen The Night Shifter
 • KETCHUM, Marty Shine of the Times
 • KING, Stephen Dear Walden People
 • STEWART, Bhob Flix
 • FREFF The Dark Beyond the Door: Walking (Nervously) into Stephen King’s Word
 • MODDERNO, Craig Topic: Horrors!
 • HEWITT, Tim Interview With Stephen King
 • WIATR, Stanley Three Interviews with Stephen King and Peter Straub
 • SPITZ, Bob Penthouse Interview: Stephen King
 • HENDERSON, Randi Stephen King Is Cashing In
 • DENVER, Joel Stephen King Takes a Stand For Records
 • THOMASES, Martha en TEBBEL, John Interview With Stephen King
 • MATTHEWS, Jack Novelist Loves his Nightmares
 • COENEN, Martin Humo sprak met Stephen King

VAN HISE, James ~~ Enterprise Incidents Presents Stephen King
New Media, 1984

VAN HISE, James ~~ The Illustrated Guide to the Masters of the Macabre II
Pioneer, 1992, 143 p.

WINTER, Douglas ~~ The Art of Darkness. The Life and Fiction of the Master of the Macabre: Stephen King
New English Library, Londen, 1984, 334 p.

WINTER, Douglas ~~ Stephen King’s Reader’s Guide
Starmont Studies in Literary Criticism nr. 16 Starmont House, Inc, Mercer Island, Washington, 1982

ZAGORSKI, Edward ~~ Teacher’s Manuel: Novels of Stephen King
New American Library, 1981