European Caenozoic Contact Group.

Home
European Caenozoic Contact Group

Mededelingen:

Volgende vergaderingen vinden steeds plaats op de derde donderdag van de maand oktober, november en december.
Wie wil ook eens een uitleg komen geven van ongeveer een uur over de eigen interessepunten?  Contact

 

Vergadering ECCG: - Donderdag, 21 December 2006 om 20h
Sporthal "Den Drab", Drabstraat, 47, 2640 Mortsel, Antwerpen

      ::   Het Plioceen van Spanje en het Estepona onderzoek, door R. Marquet.
   

Vergadering ECCG: - Donderdag, 15 Juni 2006 om 20h
Sporthal "Den Drab", Drabstraat, 47, 2640 Mortsel, Antwerpen

      ::   Lezing door Thierry Moorkens: "Foraminifera"
      ::   Foraminifera, stratigrafisch en ecologisch belang. (vooral Oligoceen).

Vergadering ECCG: - Donderdag, 18 Mei 2006 om 20h
Sporthal "Den Drab", Drabstraat, 47, 2640 Mortsel, Antwerpen

      ::   Lezing door Mark Bosselaers: "De walvis van Maria-Middelares"
      ::   Ook andere merkwaardige Cetacea – vondsten zullen besproken worden.

Vergadering ECCG: - Donderdag, 20 April 2006 om 20h
Sporthal "Den Drab", Drabstraat, 47, 2640 Mortsel, Antwerpen

      ::   Lezing door R. Marquet: "Kallo en Doel – meer dan mollusken"
      ::   Hoe zit het met de andere groepen?
      ::   Er werd ook een groot aantal zeeŽgels, bryozoa, crustacea,.. verzameld, naast een enorme collectie vertebraten.
      ::   Deze groepen zullen in de toekomst gepubliceerd worden.
      ::   Een overzicht van de belangrijkste fauna-elementen wordt getoond.
      ::   Determinatie en eventuele inventarisatie van de meegebrachte fossielen uit het Plioceen van Belgie
Verslag vergadering ECCG 20 april 2006
Tijdens de havenwerken in Kallo en Doel werden een groot aantal fossielen verzameld, buiten de mollusken, die zeker de aandacht verdienen.
Buiten de haaietanden, de crustacea en de vogels is echter nog slechts een klein deel van deze fauna en flora gepubliceerd.
Daarom starten J. Herman en R. Marquet met een reeks publicaties over de verschillende afzettingen, die in Kallo-Doel ontsloten werden, met een bespreking van de taphonomie, stratigrafie, enz., en een samenvatting van de gevonden organische resten. Deze reeks zal verschijnen in de "Memoires van de Geologische Dienst van BelgiŽ".
Een eerste deel, over de Miocene zandsteenbank uit de Zanden van Kiel (Doel, Mioceen) nadert voltooiing.
Er werd in de lezing dan ook bijzonder aandacht aan deze afzetting gegeven.
Merkwaardig is dat houtresten gevonden werden, die duidelijk identificeerbaar zijn als van mangroven. Verder werden sponzen, ichnofossielen, bryozoa, zeesterren, zeeŽgels, mollusken en walvisachtigen aangetroffen.
Ook uit de andere afzettingen werden merkwaardige fossielen getoond van de verschillende groepen. Tenslotte werd de laatste aflevering (9/1-2) van "Geologica Belgica" voorgesteld: "Chronostratigraphic units named from Belgium and adjacent areas", L. Dejonghe (ed.), 2006.
In deze publicatie komen onder meer het Ypresiaan en het Rupeliaan uitgebreid aan bod. Een zeer belangrijke publicatie voor al wie interesse in de stratigrafie van BelgiŽ heeft.

Vergadering ECCG: - Donderdag 16 Maart 2006 om 20h
Sporthal "Den Drab", Drabstraat, 47, 2640 Mortsel, Antwerpen

      ::   Lezing door R. Marquet: De nieuwe Geologische Kaart van BelgiŽ en de nieuwe indeling van het Paleogeen
      ::   Sinds enkele jaren is er een nieuwe geologische kaart van BelgiŽ opgemaakt door de Geologische Dienst.
      ::   In deze lezing wordt de oude indeling van Eoceen en Oligoceen vergeleken met de nieuwe.
      ::   Enkele voorbeelden van de geologische kaart worden gedemonstreerd.
      ::   Determinatie fossielen uit het Oligoceen, Belgie.
 
Verslag vergadering ECCG 16 maart 2006
Een twintigtal leden van WTKG, PPL en Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg waren aanwezig op deze eerste lezing.
Deze werd gegeven door R. Marquet en handelde over de nieuwe geologische kaart van BelgiŽ en over de indeling van het Paleogeen.

Inventarisatie en revisie van de Miocene molluskenfauna van BelgiŽ

Systematisch bemonsteren van de Rupelklei.

Vergadering ECCG: - Donderdag, 15 September 2005 om 20h
Sporthal, Drabstraat, Mortsel, Antwerpen

      ::   Lezing door R. Marquet: "Oligoceen in Belgie, klei van Boom"
      ::   Resultaten van het voorlopig Rupelkleionderzoek
      ::   Determinatie van de gevonden fossielen in de Rupelklei (breng zoveel mogelijk microfossielen mee)
      ::   Twee merkwaardige fossielen uit de Rupelklei: een onbekende Coleoptera en een onbekende Heteroptera
      ::   We verwachten iedereen die zich bezighoudt met de stratigrafie en systematic van het Tertiair

Verslag ECCG congres van 09 - 04 - 2005

De stad Antwerpen had het niet eenvoudig gemaakt om de vergaderzaal in het Sportcentrum Schijnpoort te bereiken door alle op- en afritten in de buurt af te sluiten. Desondanks slaagden toch een veertigtal deelnemers uit Nederland, Duitsland en BelgiŽ er in op tijd of met een zekere vertraging het congres te bereiken. Dit startte dan ook met een zekere vertraging.
Een zeer geslaagde bijeenkomst, vooral interessant voor de geÔnteresseerden in Elasmobranchia en in de klimaatscycli.

Verslag excursie van 10 - 04 - 2005

Zondag 10 april ontmoeten rond 10 u een dertigtal deelnemers aan de excursie elkaar aan de ingang van de groeve SVK te Sint Niklaas (Belsele). Hier was een communicatiefout gemaakt bij het meedelen van de juiste afspreekplaats, die na het rondsturen van de eerste berichten gewijzigd was. Een drietal deelnemers kwamen samen aan de tweede te bezoeken groeve, Argex te Kruibeke. Ook het vinden van de "carwash" reclame voor de ingang van SVK stelde mogelijk problemen, zodat er minder deelnemers opdaagden dan voorzien.
In deze groeve konden, na een inleiding door T. Moorkens, monsters genomen worden uit het onderste zandige deel van het Rupeliaan (Klei van Belsele), dat nog gekenmerkt wordt door het voorkomen van Arctica islandica rotundata, uit het bovenliggende kleiiger wordende deel met vooral Portlandia deshayesiana (Terhagen Klei, bed 11) en uit een verspoeld Pleistoceen grint. In dit laatste werd een verspoelde tand van Carcharocles megalodon aangetroffen.
In de onderste zone van de Klei van Belsele werd als bijzondere vondst Xenophora scrutaria aangetroffen. Na het geslaagde middagmaal in cafť het Katastroofke, begaf de groep zich naar de groeve Argex.
Daar zijn de Klei van Terhagen tussen S30 en S40 en de Klei van Putte tussen S40 en S80 ontsloten; de bij een vorig bezoek in een geul aangetroffen Zanden van Edegem, bleken weggegraven te zijn.
Bovenaan tenslotte merkt men in het Pleistoceen een grint, dat een gemengde fauna van Miocene en Pliocene fossielen bevat. In dit laatste werd dezelfde reuzehaai gevonden als in de vorige lokaliteit.
Het grootste deel van de deelnemers nam echter monsters uit de zeer fossielrijke S50 afzetting van de Rupelklei. Bijzondere vondsten waren een kolonie zeepokken uit de klei en een exemplaar van Coeloma rupeliensis, dat aan de top van de klei (S80) aangetroffen werd.
R.Marquet

European Caenozoic Contact Group
Een nieuw initiatief

Congres: oprichting European Caenozoic Contact Group
Op 9.4.2005 werdt een nieuwe website voorgesteld, de European Caenozoic Contact Group.
Dit gebeurde op de bijeenkomst, met deelname aan een excursie, naar de Rupelklei.

De European Caenozoic Contact Group beoogt een aantal zaken, die ons als paleontoloog, zowel amateur als professioneel aanbelangen:
het contact tussen paleontologen binnen de Europese Gemeenschap bevorderen;
excursies en congressen te organiseren binnen de Europese Gemeenschap;
de Europese wetgeving in verband met paleontologie te harmoniseren, dit onder toezicht van geologen en paleontologen, in plaats van archeologen;

Dit nieuwe initiatief werdt voorgesteld tijdens een internationale samenkomst georganiseerd door PPL, waarop ook nieuwe publicaties worden voorgesteld en bibliotheeknieuws medegedeeld werden. Deze is doorgegaan:

op 9 april 2005 in de sporthal Schijnpoort op de Slachthuizenlaan te Antwerpen

Programma:
Tegelijk zal een postersessie plaatsvinden en worden de publicaties van PPL gepresenteerd.
Bovendien is er mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie:
op zondag 10 april naar het Oligoceen van Kruibeke onder leiding van T. Moorkens.
  top