Nieuwe geologische kaarten Home

Vlaams Gewest

De kartering is doorgevoerd op schaal 1:50.000.
Alle 24 kaarten zijn gepubliceerd, het betreft de nrs: 7-1, 8-2, 9-3, 11-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-10, 19-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (onderlijnde nummers: met toelichtingen; overige nummers: de toelichtingen worden na het verschijnen gratis opgestuurd aan de kopers van de kaart).

Deze kaarten bestaan uit een volledige set (afgedekte kaart, doorsneden en overlegfolies met waarnemingspunten en isohypsenkaarten die de basis van het Kwartair aangeven).
Kostprijs 37,20 € en verzendingskosten - toelichtingen inbegrepen.

Waals Gewest

De kartering wordt hernomen op schaal 1/25.000.

Kostprijs 12,40 € + verzendingskosten.

Niet gepubliceerde kaart op 1/25.000

Ze zijn verkrijgbaar bij:

BGD - (Belgische Geologische Dienst) Jennerstraat 13, 1000-Brussel
De Vlaamse als de Waalse kaarten kunnen afgehaald worden in de bibliotheek van de Geologische Dienst.
 
KBIN - (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) Vautierstraat 29, 1000-Brussel
fax 02 647 7359; tel. 02 627 0416 of 02 627 0419;
Bestellingen per e-mail: bestellingen@natuurwetenschappen.be of rechtstreeks in leeszaal bibliotheek
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ANRE - (Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie)
North Plaza B - Koning Albert II-laan 7 - 1210 Brussel
tel. 02 553 4600 - fax 02 553 4601

Reference:

De indeling van het Paleogeen werd gepubliceerd door MARÉCHAL, R. & LAGA, P., 1988.
Voorstel Lithostratigrafische Indeling van het Paleogeen. Nationale Commissies voor Stratigrafie, Commissie Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 pp.

Op de ECCG site (Oligoceen) - (Eoceen, Paleoceen) wordt een vergelijking gegeven tussen deze indeling en de vroegere stratigrafische eenheden.

  top