De Belgische Miocene Stratigrafie

Belgische Miocene stratigrafie

De klassieke naamgeving van de Belgische Mioceenstratigrafie werd opgesteld door De Meuter & Laga (1976).

Zij verdeelden het Mioceen in de volgende eenheden :

:: De Zanden van Edegem, Kiel, Antwerpen en Deurne worden aangetroffen in het gebied rond Antwerpen.

:: Zanden van Zonderschot, Genk, Houthalen en Dessel worden meer naar het oosten toe gevonden, in de Kempen en in Limburg.

Na de publicatie van deze indeling werden echter nieuwe eenheden gevonden, die in volgende tabel weergegeven zijn:
De Formatie van Breda komt enkel voor in een boring bij de Nederlandse grens, de andere afzettingen worden gevonden in de streek van Antwerpen of meer oostelijk, in de Kempen.

Deze Miocene stratigraphische eenheden bezitten veelal een uniforme lithologie. Ze bestaan uit zwart tot groenachtig grijs zand of kleiig zand, met een hoog glauconietgehalte, uitgezonderd de Heterocetenzanden en zandsteen, de Zanden van Genk en Dessel, die een andere kleur hebben en minder glauconiet bevatten.

Louwye (2000), Louwye et al. (1999, 2000) bestudeerden dinoflagellatencysten van de klassieke stratigrafische eenheden en slaagden er in deze binnen de internationale tijdschaal te plaatsen.
Vrijwel het ganse Mioceen is vertegenwoordigd, maar niet als een continu geheel, eerder als korte intervallen.
Bovendien blijken de verschillende Miocene zanden niet synchroon in hun volledige verspreiding.
De Zanden van Antwerpen en Zonderschot schijnen laterale equivalenten te zijn.
Belgische Miocene Zanden
De Belgische Miocene Zanden in de internationale stratigrafische schaal, met een benading van hun absolute ouderdom.
Nieuwe faunistische en stratigrafische observaties werden gepubliceerd door Marquet (1997, 1980, 1991, 1997, 1998), Marquet et al.(2002) en door Bosserlaers et al.(2004)

Literatuur over de Miocene fauna en stratigrafie

Bosselaers, M., Herman, J., Hoedemakers, K., Lambert, O., Marquet, R. & Wouters, K., 2004. Geology and palaeontology of a temporary exposure of the Late Miocene Deurne Sand Member in Antwerpen (N. Belgium). Geologica Belgica 7/1-2: 27-39.
Glibert, M., 1945. Faune malacologique du Miocène de la Belgique. I Pélécypodes.Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Verhandeling Nr 103
Glibert, M., 1952. Faune malacologique du Miocène de la Belgique. II Gastropodes.Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Verhandeling Nr 121
Glibert, M., 1954. Pleurotomes du Miocène de la Belgique et du bassin de la Loire.Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Verhandeling Nr 129
Louwye, S, 2000. Dinoflagellate cysts and acritarchs from the Miocene Zonderschot Sands, northern Belgium: stratigraphic significance and correlation with contiguous areas. Geologica Belgica 3/1-2: 55-65.
Louwye, S, De Coninck, J. & Verniers, J. 2000. Shallow marine Lower and Middle Miocene deposits at the southern margin of the North Sea Basin (northern Belgium): dinoflagellate cyst biostratigraphy and depositional history. Geological Magazine 137 (4): 381-394.
Louwye, S, De Coninck, J. & Verniers, J. 2000. Dinoflagellate cyst stratigraphy and depositional history of Miocene and Lower Pliocene formations in northern Belgium (southern North Sea Basin). Geologie en Mijnbouw 78: 31-46.
Marquet, R. 1997. Cerithiella genei (Bellardi & Michelotti, 1840), new for the Miocene of Belgium (Gastropoda Prosobranchia: Cerithiopsidae). Basteria 61: 23-26.
Marquet, R. 1980. De stratigrafie van Neogene afzettingen in een bouwput voor een waterreservoir te Broechem (prov. Antwerpen, België). Mededelingen van de Wergroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, 17/2: 57-64.
Marquet, R. 1991. Recent temporary exposures of the Antwerpen Sands in the Antwerp City area: stratigraphy and fauna. Contributions to Tertiary and Quaternary Geology, 28/1: 9-12.
Marquet, R. 1997. Two Ataxiocerithium species from the Miocene of Belgium (Gastropoda Prosobranchia: Cerithiopsidae). Basteria 61: 27-31.
Marquet, R. 1998. Three Cerithiopsis species, new for the Miocene of Belgium. (Cerithiopsidae, Prosobranchia: Gastropoda). Basteria 62: 35-41.
Marquet, R. Grigis, M. & Landau, B.M. 2002. Aporrhais dingdensis, a new species from the Miocene of the North Sea Basin (Gastropoda, Caenogastropoda, Aporrhaidae). Basteria 66: 149-161.
Vandenberghe, N., Laga, P., Louwye, S., Vanhoorne, R., Marquet, R., De Meuter, K., Wouters, K. & Hagemann, H.W. 2005. Stratigraphic interpretation of the Neogene marine - continental record in the Maaseik well (49W0220) in the Roer valley Graben, NE Belgium. Memoirs of the geological survey of Belgium N. 52 2005
top