Terug naar de startpagina titel impressiepagina - Zen Dojo Leuven
Zen Dojo pagina - praktisch
Zen Dojo pagina - nieuwtjes
Zen Dojo pagina - impressies
Zen Dojo pagina - leesvoer
Zen Dojo pagina - vragen
Zen Dojo pagina - zazen
Zen Dojo pagina - technisch
Tekst van de week Lees het tekstje van de week

Om je een beeld te geven van wat zazen zoal kan betekenen, vind je hier enkele ongefilterde impressies van de mensen uit onze zen-dojo.

Koen's inbreng

Impressie

Ik ben in augustus 2000 voor de eerste maal naar de zen-meditatie geweest. Ik kende niets van dat zen-gedoe, en het interesseerde me ook niet echt. Toch deed dat letterlijk stil-zitten en stilstaan bij m'n eigen gedachten me goed. Gemakkelijk vind ik het nog steeds niet - soms kijk ik wel eens op m'n horloge - , maar het schept een soort van rust in mij. Het herschept de dingen in mij. Nog steeds is het mij niet om de vorm te doen. Ik ben niet zo één van die mensen die zen heilig wil verklaren, verre van, - het kan immers ook tot een dogmatisch iets verworden als je niet oplet. Toch heb ik al wat zen-teksten gelezen, en die raakten soms echt iets diepers. Een goed gevoel. Mijn natuurlijke innerlijke leefwereld is de mystieke. Of die nu via zen of het christendom of iets anders gevoed wordt, doet er niet toe. De zen-meditatie past er perfect bij, en dat voelt goed.

Koen

Karels doordenker

Wat moet ik doen?

"Wie ik ook moge zijn,
wat ik ook moge doen:
staan of zitten, voelen of denken, sterven of leven, ik zal er nooit in slagen, verlicht te worden. Wat doe ik dan ?"

Dit is de zeer persoonlijke levensvraag van Shin 'Ichi Hisamatsu. Bovendien beweert hij dat deze vraag zich, vroeg of laat, voor ieder van ons stelt; dat het ook mijn zeer persoonlijke levensvraag is. Ben ik dan veroordeeld de bal altijd, systematisch, mis te slaan? Kan ik deze onvermijdelijke mislukking vermijden ? Hoe? Wat moet ik doen ?

Karel

Johans mooie

Innerlijk is zen voor iedereen anders.

Voor mij is zen :

Zien van wat IS,
geen idealen voor werkelijk houden
geen kunstmatige waarden en beelden
of verheven gedachten.

Wegvallen van alle spirituele ambities,
geen overtuigingsdrang
alles wat waar is, is tegelijk ook onwaar,
je hoeft niets te worden!
Zijn is zalig !

Volle aanvaarding van het leven,
van de inzet die het vraagt
(tenminste voor dat waar je helemaal achter staat).

Terug kunnen genieten en lachen
zonder weerstand voor pijn.

Leegte is een bloeiende tuin, met plaats voor een ander - geen woestijn

Geen militarisme, geen masochisme;
discipline als die nodig is,
en daarna loslaten.

Er is een zen vanuit het hoofd,
of een zen vanuit het hart.

Johan

Philips diepe

"ON-ZEN"

Onverklaarbaar, de aarde onder mijn voeten;
Onzichtbaar, het zinken in mijzelf;
Ongewijzigd, mijn dagelijkse leven;
Ontroerend, de stilte van de trilling.

"MEDITATIE"

éénmaal volwassen,
éénmaal verliefd,
éénmaal in evenwicht,
kom ik tot meditatie.

éénmaal in meditatie,
ben ik kind,
wordt liefde bezitloos,
wordt evenwicht beweging.

Philippe De Keyser