Terug naar de startpagina titel zazenpagina - Zen Dojo Leuven
Zen Dojo pagina - praktisch
Zen Dojo pagina - nieuwtjes
Zen Dojo pagina - impressies
Zen Dojo pagina - leesvoer
Zen Dojo pagina - vragen
Zen Dojo pagina - zazen
Zen Dojo pagina - technisch
Tekst van de week Lees het tekstje van de week

Onderlinge afspraken over de werking van de meditatiegroep van de zen-dojo Leuven, Romaanse Poort.

Wat is zazen?

Een zittende meditatie, eigen aan het Zenboeddhisme.

Waar?

In een daartoe geschikt lokaal, dojo genaamd. Het is liefst geen eigendom van iemand van de groep. Iedereen voelt er zich verantwoordelijk.

Wie participeert?

Een dojo is open: het is geen klooster, maar een plaats waar iedereen die wil, de kans krijgt zazen te beoefenen.

Wie leidt de beoefening?

Een aangestelde meester hoeft er niet te zijn. De meester van de dojo is de dojo zelf. Iedereen neemt deel, heeft inspraak, en is verantwoordelijk t.o.v. de anderen. Beslissingen worden gemeenschappelijk genomen.

Wat doen we?

Hoewel de beweegredenen om zazen aan te vatten zeer verschillend zijn, is iedereen uiteindelijk op zoek naar zijn/haar "oorspronkelijk gezicht", de grond van alles wat is. Dit gebeurt in verbondenheid met elkaar en met het leven zelf.

Het zitten:

Houding:

De ervaring heeft uit gewezen dat een standvastige en toch ontspannen houding met een gestrekte rug (bij voorkeur de halve lotus), met de ogen halfgeloken, de meest geschikte is.

Meditatie:

In stilte, de aandachtige en welwillende getuige zijn van alles wat zich in lichaam en geest afspeelt: een oordeel- en keuzeloos gewaarzijn.

"Kin-Hin":

De wandelende meditatie is de voortzetting van de zittende.

Voorlezen:

Gelijk wie kan een tekst over of in verband met zen of meditatie, die hem/haar heeft aangesproken, voorlezen.

Thee:

Een gelegenheid om te genieten van de thee en van ieders aanwezigheid, gedurende een beperkte, welbepaalde tijd, en om ervaringen, meningen uit te wisselen, wanneer het van pas komt,

(we inspireerden ons op een brief van Giuseppe Forsani van een gelijkaardige dojo in Italië)