CDC
Kenmerken
Verwachtingen
 
cri-du-chat syndroom hulpsite
Home

Een syndroom is een medische term voor een verzameling verschijnselen zoals uiterlijke kenmerken, ontwikkelingsverloop en medische bijzonderheden die alle terug te voeren zijn tot een gemeenschappelijke oorzaak.

 
Medische info
Verhaaltjes
In de kijker
Links
Contact

webmaster

Het 'cri du chat' syndroom is een chromosoomafwijking, een klein stukje erfelijke informatie (van de korte arm van chromosoom 5) ontbreekt. Het syndroom werd in 1963 voor het eerst beschreven door de Fransman Lejeune. Het viel hem op dat een aantal kinderen die hij had gezien opvallend hoog huilden (cri du chat = kattenschreeuw). Nog steeds is dit huilen een belangrijk herkenningsteken. Wanneer een arts vermoedt dat een baby 'cri du chat' syndroom heeft, is het nodig via een chromosoomonderzoek te kijken of dit ook werkelijk zo is.

Dit onderzoek kan ook uitwijzen of er voor de ouders een verhoogde kans is op een kind met 'cri du chat' syndroom bij een eventueel volgende zwangerschap. Bij 88 procent van de kinderen met 'cri du chat' syndroom blijkt uit het chromosoomonderzoek dat het niet erfelijk is. Bij 12 procent van de kinderen is het wel erfelijk, in dat geval is er al bij de ouders sprake van een verandering aan chromosoom 5. Het 'cri du chat' syndroom is tamelijk zeldzaam. Ongeveer 1 op 50 000 kinderen worden met dit syndroom geboren.

 
  Nieuws
  Oktober-2015
  Updated website, zie in de kijker.
  Niet relevante info verwijdert en kleine wijziging aangebracht!