CDC
Kenmerken
Verwachtingen
 
cri-du-chat syndroom hulpsite
Initiatieven, activiteiten, groeperingen,...
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
Villa Rozenrood
De Kleine Beer thuisbegeleiding
IE Zwembad Willebroek
De spelotheek
Medische info
Verhaaltjes
In de kijker
Links
Contact

De Mutualiteit
Trein, tram en bus

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel. 02 225 84 11
www.vaph.be

Bij hen kan men terecht voor extra kosten die men wil maken die niet door een verzekering of het ziekenfonds gedekt worden.
Of het nu gaat over hulpmiddelen Huren of Kopen, Tweedehands of Nieuw. b.v.b. Aangepaste rolstoelen, fietsen, loopwagens, korte verblijven in een instelling, enz.
Zij verzorgen ook de gratis abonnementen bij de LIJN voor tram en bus, dit is de VF-kaart.
Tip: Vraag hen een brochure.
terug naar boven

Villa Rozenrood

Fazantenlaan 28
8660 de Panne
Tel. 058/42 20 24

Een respijthuis aan de kust:

 • Villa Rozenrood is een “Huis voor Respijtzorg”, tot vandaag een ontbrekende schakel in het zorgaanbod voor zwaar zieke kinderen in ons land. Het kind wordt er - tijdelijk of in crisissituatie - als “gast” verwelkomd in een aangenaam en aangepast kader, met garantie op continuďteit in verzorging en behandeling door tussenkomst van een gespecialiseerd medisch en paramedisch kinderteam en in overleg met de behandelende arts(en).
 • Villa Rozenrood is een zorghotel dat een volledige hotelfunctie aanbiedt voor respijt-, opvang- en/of vakantieverblijf, voor zowel de zwaar zieke kinderen als voor hun ouders, broers en zussen en/of andere mantelzorgverleners die nood hebben aan een rustpauze. Daarom ook is zowel een verblijf in gezinsverband als in groepsverband mogelijk.
 • Villa Rozenrood is een “bijna-thuis–huis”, waar de infrastructuur en de inrichting van tuin en omgeving erop gericht is het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Het wordt een huis vol leven, spel en ontspanning, aangepast aan het levensritme van het zieke kind en zijn omgeving.
 • Binnen- en buitenspelmateriaal zoals bordspelen, PC, spelconsoles, fietsen, tafeltennis,…;
 • Een brussenwerking voor de schaduwkinderen, via samenwerking met vrijwilligers en/of externen;
 • Toeristische informatie op maat van de gezinnen en groepen
 • De organisatie van (toeristische) activiteiten voor gezinnen en groepen.
 • info@villarozenrood.be
 • www.villarozenrood.be
terug naar boven

De Kleine Beer

Galjoenstraat 2
2030 Antwerpen
Tel. 03/540 19 65

Thuisbegeleiding:

 • Thuisbegeleiding is in hoofdzaak een specifieke vorm van ondersteunende begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische, fysieke of motorisch-meervoudige handicap.
 • De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk aan huis. Zij speelt zich af binnen de driehoek van
 • Villa Rozenrood is een “bijna-thuis–huis”, waar de infrastructuur en de inrichting van tuin en omgeving erop gericht is het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Het wordt een huis vol leven, spel en ontspanning, aangepast aan het levensritme van het zieke kind en zijn omgeving.
 • - de persoon met een handicap
 • - zijn familie en sociaal netwerk
 • - het professioneel zorgaanbod.
 • De eigenheid, de privacy en de keuzes van de gebruiker en zijn familie staan centraal
 • Om recht te hebben op thuisbegeleiding, moet de gebruiker een goedkeuring bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vragen.
 • dekleinebeer@dvcsintjozef.be
 • http://users.telenet.be/dekleinebeer/
terug naar boven

IE Zwembad Willebroek

Waarom een I.E. Zwembad?
Zwemmen is gezond, doch voor mensen met een hersenletsel is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. Zij reageren helemaal anders in het zwembad, hebben het vlugger koud, schrikken makkelijk en dan hebben we nog niet gesproken over de ontoegankelijkheid van de meeste zwembaden. Daarom heeft de Infantiele Encefalopatie een aangepast zwembad gebouwd dat voldoet aan specifieke noden. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk tot aan het water en een speciale lift brengt je in het water, de temperatuur van het water bedraagt 34°C. Het zwemmen gebeurt op afspraak zodat wij erop kunnen toezien dat het niet te druk wordt. Men kan als ouder zelf met zijn kind in het water of je kan de hulp inroepen van een begeleider aangesteld door de vereniging.

Doelpubliek
Mensen met een hersenletsel dat zich uit in enkelvoudige en meervoudige handicaps zoals o.a. motorische en/of mentale handicap, autisme, hyperkinesie, dementie,...
Mensen met problemen zoals o.a. reuma, M.S., spierziekten, chronische pijnen,...

Benaderingswijze
Met de ouders en/of patiënten wordt individueel een aangepaste benadering besproken. Deze wordt begeleid door vaste medewerk(st)ers en heeft als doelstelling de ontwikkelingsmogelijkheden te bevorderen. Aan de basis van elke benadering ligt haptonomie, een aanrakingswijze met respect voor de waardigheid en integriteit van elk individu in woord en daad. Vertrekkend vanuit deze fundering kan een aangepaste training uit verschillende facetten bestaan:

Cranio-sacrale-therapie en Aqua-Wellness nodigen lichaam en geest uit om op een aangename, ontspannende manier een evenwicht te vinden en verder te ontwikkelen;

Specifieke oefeningen om de relaxatie van gespannen spieren te bevorderen;

Bewegingsoefeningen om bepaalde spieren en gewrichten op zulk een manier te leren gebruiken, waardoor bewegingsmogelijkheden verruimd worden.I.E.-Zwembad
Rupellaan 1, 2830 Willebroek
Tel./Fax: 03/866.10.68
dolfijntje@skynet.be


terug naar boven

De spelotheek

In de meeste steden is er een spelotheek, hier kan men speelgoed in bruikleen krijgen, net als een boek in de bibliotheek. Zij hebben daar ook medisch - pedagogisch verantwoord speelgoed, dat soms heel duur is als je het wil kopen. Even vragen op de gemeente waar er bij jullie in de buurt eentje is.
terug naar boven

De Mutualiteit

Bij de mutualiteit kan men op sommige dagen een sociaalhelpster/helper raadplegen, deze mensen weten meestal waar je voor bepaalde tussenkomsten en/of aanvragen terecht kan.
Bij de mutualiteit kan men een aanvraag voor mantelzorg indienen.
Vb. Iris is volwassen en heeft altijd hulp of toezicht nodig bij alles wat zij doet, Iris bekomt 130,-€/maand voor mantelzorg.
terug naar boven

Trein, tram en bus

De begeleiderkaart:
Met deze kaart kan de begeleider van een gehandicapte gratis meereizen op trein, tram en bus in de Benelux.
NMBS-DE LIJN-TEC-MIVB
Te verkrijgen in diverse spoorwegstations.
Tip: Even navragen bij de spoorwegen.
terug naar boven