CODEERMACHINES EN CRYPTOGRAFIE
Enigma Challenge Vertaaltips
Terug naar de Challenge


Geen paniek als je geen kei bent in Duits. Deze pagina zal je helpen om door de berichten te worstelen. Met een kleine basiskennis zal je elk bericht kunnen begrijpen. Dit zal je ook helpen om de ontcijferde tekst in stukken te breken, en als je toch nog een onbekend woord tegenkomt, kan je dit door een on-line vertaler draaien.

Aangezien de Enigma machine enkel letters gebruikt, weten we dat alle cijfers gespeld worden. Die zijn dus gemakkelijk te vinden in een bericht:

1 EINS
2 ZWO
3 DREI
4 VIER
5 FUNF
6 SECHS or SEQS
7 SIEBEN
8 ACHT or AQT
9 NEUN
0 NULL

00 CENTA
000 MILLE
0000 MYRIA

Soms worden letters volledig gespeld. Hier heb je het Duitse militaire fonetisch alfabet:

Anton Bruno Cšsar Dora Emil Fritz Gustav Hans Ida Jota Karl Lucie Max Nanni Otto Paula Quatsch Ricard Sophie Toni Ulrich Victor Wilhelm Xanthippe Ysop Zet

Als een letter belangrijk is, word die soms drie maal herhaald. Bijvoorbeeld: U-255 wordt dan UUU ZWO FUNF FUNF

Dikwijls worden namen van eenheden genummerd met Romeinse getallen. Het XII Armee (12de Leger) wordt dan geschreven als ROMANEINSZWOARMEE

Voor speciale namen of uitdrukkingen wordt de letter J als aanhalingsteken gebruikt, zoals in OPERATION JHERCULESJ

Voor meer details over afkortingen, lees de Enigma Procedures.

En hier een lijst met veel gebruikte woorden en uitdrukkingen:

ABFAHRT uitvaren
ALLE alle
AM / AN op / aan
ANFANG(EN) begin(nen)
ANGRIFF / ANGREIFEN aanval
ARMEE leger / group
AUS uit / van(uit)
AUSFUHREN / AUSFURUNG uitvoering
AUF op
AUG ook
AUFTRAG opdracht
BEI(M) bij
BEFEHL(EN) bevelen
BDU (Behehlshaber Der U-Boote) Bevelhebber der U-boot vloot
(OBER)BEFEHLSHABER Opperbevelhebber
BLOCKIEREN blokkeren
BOOT(E) (U-)Boat(s)
DER / DIE / DEN de
DIV divisie
DURCH door
EINSATZ inzet / gebruik van
ES het
FALLSCHIRMJAEGER para's
FERTIG klaar / beŽindigd
FEIND(-KRAFTE) vijandelijke strijdmacht
FLANKEN flanken
FLUGZEUG vliegtuig
FUHRT leiden / aanvoeren
FUR voor
FUNK radiobericht
GEGNERSTAND(-ORT) positie vijand
GESAMTEN volledige
GESTERN gisteren
GESTUTZT ondersteund
GRAD graden
GRUPPE (leger-)groep
HEUTE vandaag
ICH ik
IST is
IM / IN in
KDR commandant
KRIEGSSTANZ oorlogsvoet
KUSTE kust
MELDEN / MELDUNG melden / melding
MINE(N) mijn(-en)
MIT met
MORGEN morgen
MARQ(UA) Kriegsmarine Marinequadratkarte (marine coordinatenvierkant)
MUSS moet
NACH na / naar
NACHT nacht
NACHSCHUBROUTE bevoorradingsweg
OBJECTIVE objectief / doelstelling
ODER of
OHNE zonder
OKW Opperbevel van het leger (Oberkommando Der Wehrmacht)
RICHTUNG richting
PANZER tank / gepantserd
PZDIV pantserdivisie (Panzer Division)
SCHADEN schade
SCHIFF schip / boot
SCHUTZ bescherming
SEIT(-DEM) sinds
SIE u / je
SOFORT onmiddellijk
SOLL(TE) zal / zou moeten
SPALTEN splitsen
SPITZE (speer-)punt
STANDORT plaats / positie
TREFFEN samenkomen / treffen
UBER over
UHR uur
UND en
UNTER onder
UNTERNEHMEN operatie
VERLASSEN verlaten
VERSORGUNG bevoorrading
VON van
VORBEREITUNG(-EN ) voorbereiding(-en)
WIE hoe
WIRD zal
ZEIT tijd
ZERSTORUNG vernietiging
ZUNACHST vervolgens

Web Analytics Made Easy -
StatCounter

© Dirk Rijmenants 2004 - 2021. Last changes: 5 June 2021

Terug naar de Challenge