Dagelijks bestuur Dansclub 2000* en Technisch kader

 

 

Voorzitter Van Looveren Ludo tel. 03 383 54 53
Ondervoorzitter Deridder Hedwig tel. 03 385 18 49
Secretaris De Fré Rudi tel. 03 383 21 61
Penningmeester Van Elsen Frieda tel. 03 383 54 53
Bestuursleden Goeyvaerts Monique tel. 03 383 21 61  
Van Echelpoel Wilfried tel. 03 385 18 49  
Dansleraren Dirk Voorspools &
Sandra Verheyen  
 
    
Erevoorzitter Eelen François    
    
    
Zetel Dansclub 2000 vzw Oudebaan 24, 2970 Schilde    
Mailadres info@dansclub2000.be    

* aangesloten bij Danssport Vlaanderen vzw