Krusk (†)

Speler: Peter
Spel: Dungeons & Dragons (D20)
Spelleider: David
Gezellen:
Fritz  (Tim P.)
Heian Amakiir  (Dirk V.)
Kaloka  (Nick)
Rowan Blackadder  (Dave)
Cedric  (Tim P.)
Lupus  (Peter)
Myamato  (Werner)
Yak  (Nick)
Achtergrond[
Top] [Achtergrond]

Achtergrond en Geschiedenis

Gestorven...

De groep drong diep door in een vijandig fort en stootte op een machtige oger (een soort half-reus) die de leider was van de defensiemacht van het fort.

Krusks befaamde laatste woorden: "Gaan jullie maar door! Ik kan die oger wel alleen aan!"

 [Top] [Achtergrond]

v5.00 © 2002-2005 by David Boucherie (david.boucherie@telenet.be)