Inleiding
Spelpersonages

Science Fiction (verloren kolonie)

Inleiding

150 jaar in de toekomst
Mensen leggen hun wil en technologie op aan een verafgelegen wereld.

3500 jaar in de toekomst
De regering van de mens is oude geschiedenis, de Aarde enkel een schimmige mythe. Mensen en andere intelligente rassen overleven door gebruik van technologieën en gereedschappen van andere tijden en culturen. Hun eigen inspirerend verleden wacht popelend op herontdekking onder millennia van oorlog en heropbouw.

3500 jaar in de toekomst is jouw tijd op Jorune.


[Top] [Inleiding] [Spelpersonages]

Spelpersonages

Spelers zijn van één van de drie Rassen van Mensen.
Mensen
Mensen zijn rechtstreekse afstammelingen van de originele Aardse kolonisten.

Boccord
Boccord zijn de grootste en sterkste van de drie menselijke rassen. Hun kracht is hoofdzakelijk fysiek. Boccord hebben een aangeboren gevoeligheid voor de verschillende energiepatronen die eigen zijn aan elk individu. Op hoog niveau van verfijning kunnen boccord de aanwezigheid van dieren en mensen op grote afstand detecteren.

Muadra
Muadra zijn nauw verwant met de Mensen, al zijn ze wat kleiner en zwakker. Ze verschillen van mensen in het feit dat hun lichamen makkelijk Jorune energie kunnen opnemen en manipuleren. Door de ontwikkeling van deze energiemanipulatie vaardigheden, kunnen muadra zeer machtig worden. Muadra die zichzelf volledig wijden aan het leren van de vaardigheid van energiemanipulatie worden caji genoemd.


[Top] [Inleiding] [Spelpersonages]

v5.00 © 2002-2005 David Boucherie (david.boucherie@telenet.be)