Inleiding

Fantasy

Inleiding

Dit is het Tweede Era van de Mens. Ooit hield de Scharlaken Keizerin van de "Dragon-Blooded" het Rijk in een ijzeren greep, maar sinds haar verdwijning is de hel los gebroken. Een burgeroorlog staat op uitbarsten, en Demonenprinsen, "Deathlords", en de ondoorgrondelijke "Fair Folk" hameren op de poorten van de Schepping. In deze tijden van duisternis worden de "Solar Exalted" herboren, helden ooit afgemaakt door de "Dragon-Blooded". Zullen deze levende legenden de terugkeer van de Gouden Era inluiden - of het einde van de Schepping?


[Top] [Inleiding]

v5.00 © 2002-2005 David Boucherie (david.boucherie@telenet.be)