Een PA systeem

Het P.A.-systeem is de hele installatie, buiten de apparatuur van de band zelf, die nodig is om de band in de zaal of open lucht te versterken. Vanaf de microfoons tot en met de boxen in de zaal of op het veld. Belangrijk is daarbij dat de muzikant begrijpt hoe de "signal flow" loopt, dus de volgorde waarin een geluidssignaal in de P.A. verwerkt wordt. De afko P.A. komt overigens van "Public Adress", dat wil zeggen het deel van de geluidsinstallatie, dat op het publiek gericht staat. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het monitorsysteem. Omdat in het spraakgebruik toch vaak met "PA" het hele systeem inclusief de monitoring wordt bedoeld, is er een term "FOH" (Front Of House) in zwang geraakt die dan weer het deel van de installatie aanduidt dat op het publiek gericht is.

Het signaal verdelen en ontvangen

Alle microfoons en D.I.'s worden vervolgens via kabels verbonden met het multiblok (stageblock). Vaak zit hier ook nog een zogenaamde "subsnake" tussen, om zo min mogelijk losse kabels op het podium te hebben. Bij het multiblok wordt alles in aparte kanalen gesplitst. Enerzijds gaan ze allemaal apart naar de monitormixer en anderzijds allemaal apart naar de zaalmixer (Front of House). In beide mixers krijgt elk signaal een apart kanaal, waardoor het voor de mixman/vrouw mogelijk is elk instrument apart te manipuleren.

Het geluid reproduceren:

De zaalmixer zorgt ervoor dat het geluid dat de band maakt zo goed mogelijk versterkt wordt in de zaal. Hij zorgt dat alle instrumenten in balans zijn en kan met randapparatuur de "sound" maken. Afhankelijk van wat de band op het podium doet, natuurlijk.

Bij een uitgebreide moderne PA hoort meestal ook nog een effectenrack met randapparatuur. Hierin bevinden zich apparaten als:
- Delays en Reverbs (voor het ruimtelijker laten klinken van bijv. zang en blazers, maar ook drums!)
- Gates (voor een "cleaner" en makkelijker te mixen geluid en minder rondzingen, mn. voor drums)
- Compressors (maken het geluid "steviger")
- Limiters (afkappen van ongewenste pieken, beveiligen van de PA speakers)
- Equalizer (voor afstemmen van de PA op de zaalakoestiek)
- Spectrum-Analyser (voor het analyseren van de sterkte van verschillende frequenties in de klank/akoestiek)
- Feedback-killer (onderdrukt rondzingneigingen)
- CD-speler
- Pitch-corrector (voor zang en/of blazers)
- enz. enz.

De monitormixer probeert er in samenwerking met de muzikanten voor te zorgen dat elke muzikant zichzelf en de instrumenten die hij nodig heeft om te kunnen spelen, goed hoort.

Hiervoor heeft hij meerdere velden of groepen ter beschikking. Daar waar de zaalmixer maar 1 mix hoeft te maken, moet de monitormixer er voor elk veld een apart maken. Meestal liggen er op een podium minimaal 4 velden, dit kan oplopen naar gelang de grootte van het podium. Drie vooraan het podium (links, midden en rechts) en een achter bij de drums (drumfill). Vaak bestaat elke groep uit 2 of meer liggende monitors (wedges). Deze kunnen niet apart aangestuurd worden, dus vraag niet om de gitaar wel in de ene box van die groep te krijgen maar niet in de andere!