home
naam / doelstelling
aanbod
programma kalender
gallerij
contact

Francais | English | Deutsch

 

De naam DE DANS-"RUH"

Logo

"RUH" is een Arabisch en Turks woord (uitspreken: "roeH"met een "h" die je moet uitblazen).
Het betekent zowel ziel als adem of lichte wind, bries.
De bedoeling is dus duidelijk: niet alleen de dans op zich is belangrijk, maar ook de "spirit", de bezieling ervan. Er wordt dus veel aandacht gegeven aan de socio-culturele achtergrond.

 

Doelstelling

De DE DANS-"RUH" is een vereniging die zich vooral bezighoudt met de danstradities uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, maar ook andere dansvormen kunnen aan bod komen (zoals sakrale dansvormen). Daar we eerbied voor de culturele achtergrond en authenticiteit essentieel vinden wordt er ook effectief aandacht gegeven aan andere culturele activiteiten zoals: muziek, taal, mens, klederdracht, keuken, enz...

De danstradities uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Dit zijn vooral Arabische dansstijlen waar bekkenbewegingen centraal staan,
maar waar ook romp-, arm-, schouder-, hoofd-, en handbewegingen een belangrijk rol spelen. Sierlijke ronde bewegingen en harmonie zijn typerend voor die dansen. Vrouwen leren hiermee genieten van het "vrouw zijn", maar ook mannen kunnen of course deze dansen beoefenen.

- Is dit Orientaalse dans? Orientaalse dans is de vertaling van het Arabisch: "raqs sharqi", wat betekent dans van het Oosten. In het Arabisch wordt er echter het Oosten van de Arabische wereld mee bedoeld; en dit staat tegenover de "Maghreb": het Westen van de Arabische wereld. We kiezen niet voor de naam Orientaalse dans omdat we ook dansen uit Marokko, Algerije en Tunesië beoefenen.

- Is het dan buikdans? De buikdans heeft zich vooral vanuit de Egyptische dans ontwikkeld, maar met heel veel Westerse invloeden. De naam "buikdans" werd door westerlingen uitgevonden in de 19de eeuw. Ook hier doen we bewust afstand van deze benaming. Eén van de streefpunten van de vereniging is authenticiteit en ons aanbod wil ook breder zijn, niet uitsluitend Egyptisch.

- Naast de Egyptische bestaan nog andere bekkendansen, en naast de bekkendansen nog andere dansen, en niet uitsluitend Arabisch.
Er leven nog andere volken in Noord Afrika en het Midden Oosten die ook hun danstradities hebben: zo beoefenen we ook onder andere:
Berber-, Toeareg- en Sahraouidansen, Turkse en Perzische dansen, Zigeuner- en Nubische dansen,....
Al deze dansen leven sinds eeuwen in de respectievelijke landen en streken en zijn ook bijna allemaal improvisatiedansen waar de eigen inspiratie dus ook belangrijk is. De improvisatie steunt uiteraard wel op bepaalde basisbewegingen die dan ook in de verschillende danslessen of stages aangeleerd kunnen worden.

 

Copyright © by De Dans Ruh
Design by Templates Box. Free Website Builder.