Maatregelen Temse m.b.t. Coronavirus

 


 


 

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, besliste de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart tot een aantal bijkomende maatregelen, o.a. de sluiting van de scholen en horecazaken, maatregelen voor handelszaken en organisatoren van evenementen.

 

Met het oog op de bestrijding van het Coronavirus en aansluitend bij de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en andere overheden, gaat in TEMSE

 

met onmiddellijk ingang tot en met vrijdag 3 april (verlenging mogelijk)

 

het Besluit van de Burgemeester van kracht (in bijlage)

 

INHOUD BESLUIT BURGEMEESTER

Art 1:     Alle recreatieve activiteiten worden geannuleerd, indoor en outdoor, ongeacht hun omvang en/of ze openbaar of privé zijn. De infrastructuur van het Lokaal Bestuur Temse is niet toegankelijk, tenzij anders vermeld. Zalen die via de gemeente of het OCMW zijn gereserveerd worden geannuleerd en niet aangerekend.

Art 2:     Wie niet dringend in Administratief Centrum De Zaat, het OCMW en het politiekantoor moet zijn, wordt gevraagd om zijn/haar bezoek uit te stellen. Het toeristisch kantoor op het gemeentehuis (gelijkvloers) en onze buitenschoolse kinderopvang blijven open. De gemeente, het OCMW en de politiediensten blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar en via de online formulieren op www.temse.be kunnen ook heel wat producten en diensten worden aangevraagd.

Art 3:     Er wordt beroep gedaan op eenieders burgerzin om zijn/haar gedrag af te stemmen op de ernst van de pandemie, in het besef dat elk individueel gedrag van wezenlijke betekenis is.

Art 4:     Dit besluit wordt maximaal verspreid, zowel in het algemeen (via de eigen en andere media) als gericht (naar alle plaatselijke organen: raden, verenigingen, organisaties...).

Art 5:     Voor zover wetten, decreten en besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet in andere straffen of sancties voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

 

 

Voor Temse betekent dit het volgende:

 

 • de fuif in het JOC deze avond, Carnaval (stoet, kroegentocht e.a.) dit weekend en alle andere recreatieve activiteiten worden afgelast, zowel indoor als outdoor, ongeacht hun omvang en/of ze openbaar of privé zijn, en dit tot en met 3 april (verlenging mogelijk)
 • Volgende diensten en gebouwen worden GESLOTEN: Bibliotheek, Roxy, exporuimten, polyvalente zalen, sporthallen en -openluchtcentrum, teken- en muziekacademie, JOC, VITA Scheldebad incl horeca.
  - werden eerder al gesloten: alle woonzorgcentra + ’t Achterpoortje + buurthuis Den Boodt + huisbezoeken vanuit de Algemene Sociale Dienst
 • Uitzonderingen - blijven OPEN:
  • AC De Zaat, F. Boelplein 1
  • Toeristisch Infokantoor, gemeentehuis, Markt 1
  • OCMW/Sociaal Huis, Kouterstraat 1
  • Buitenschoolse Kinderopvangplaatsen (ook andere kinderopvangplaatsen en crèches mogen open blijven)
  • Groenloods (Frankrijkstraat) en Technische dienst (Kasteelstraat) en kerkhoven blijven bemand
 • Gemeenteraad en Commissievergaderingen: de wel of niet afgelasting wordt maandag a.s. op het college besproken
 • Sportkampen en SPeGT in paasvakantie: worden tot nader order niet afgelast

·         Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verdere besmettingen

  • het poetspersoneel van onze gebouwen zal extra aandacht besteden aan de schoonmaak van deurklinken, liftdrukknoppen e.d.
  • flacons met ontsmettingsgel komen ter beschikking aan de loketten
  • aan de bezoekers kan gevraagd worden om met bankkaart te betalen i.p.v. contant en afstand te houden t.o.v. elkaar en de loketmedewerker

 

Het Lokaal Bestuur volgt de situatie op de voet en bijkomende maatregelen zullen gecommuniceerd worden via de gebruikelijke kanalen.

Temse roept zijn inwoners op om de basishygiënemaatregelen te blijven respecteren, nl. regelmatig de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.


 

Tijdelijke sluiting LDC ’t Achterpoortje, Kouterstraat 3, Temse

 

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt, op vraag van het agentschap Zorg & Gezondheid, vanaf donderdag 12 maart LDC t Achterpoortje gesloten.

Deze regeling geldt voorlopig tot en met maandag 13 april 2020. Bewoners van de assistentiewoningen zullen hiervan verwittigd worden.

De medewerkers van het Lokaal Diensten Centrum zullen verder al het mogelijke doen om de zorg van de bewoners te garanderen.

Het Lokaal Bestuur Temse volgt dagelijks de evolutie en maatregelen op en zal hier verder over blijven communiceren.

 

Zowel de erkende-, de niet erkende lokale dienstencentra als de regionale dienstencentra worden gesloten op basis van artikel 39, §2 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid waarin gesteld wordt dat de Vlaamse Regering initiatieven kan nemen ter voorkoming van infecties, allergieën of intoxicaties met betrekking tot biotische factoren die een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid.

De lokale en regionale dienstencentra organiseren activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een beginnende zorgbehoefte). Het risico op besmetting met COVID-19 virus is reëel. De gebruikers zijn kwetsbare ouderen bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn. We beseffen dat deze maatregelen de lokale dienstencentra voor een bijzondere uitdaging stellen, maar rekenen op begrip gezien de uitzonderlijke situatie van de epidemie.

 
http://users.pandora.be/de.meirleir/