Meerjarenplan 2020-2025, deel 3
  

Vrije tijd
We zetten in op een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor diverse doelgroepen. Hierbij is er aandacht voor samen- en gemeenschapswerking, infrastructuur, feestelijkheden en toerisme. We investeren voor meer dan €1 500 000 in het renoveren, optimaliseren en uitbreiden van de sportinfrastructuur. De speelpleininfrastructuur wordt vernieuwd en opgefrist voor ca. €200 000. Het Gemeentemuseum wordt volledig gerenoveerd: €165 000. Ook is er €125 000 voor het inrichten van een hedendaagse bibliotheek. Daarnaast zullen het scheepsverleden en het groenaanbod nog nadrukkelijker worden uitgespeeld als toeristische troeven. Mede in acht genomen de waardering voor de vrijwilligers, blijven we de verenigingen actief ondersteunen en zorgen we voor een subsidiestijging van 10%.

Zorg
We profileren Temse verder - samen met de opgerichte welzijnsvereniging Sleutelzorg - als zorgzame gemeente. Het grootse investeringsproject - €31 500 000 - betreft de bouw en inrichting van een nieuw woonzorgcentrum De Reiger op de OCMW-campus, inclusief parkeergelegenheid. Lokaal Dienstencentrum ’t Achterpoortje wordt volledig geïntegreerd in het woonzorgcentrum. Het behoud van de polikliniek op de site is een prioriteit.

Welzijn
We werken verder aan een lokaal sociaal beleid. Hierbij is er aandacht voor kinderen, jongeren, senioren, onderwijs, armoede en gelijke kansen. We zetten verder in op het label van kindvriendelijke gemeente en maken een grondige toekomstoefening omtrent kinderopvang, waarvoor €720 000 is voorzien. Het Huis van het Kind wordt nader uitgewerkt en gestructureerd. Vanuit de dienst onderwijs zetten we in op taalontwikkeling bij anderstaligen en het bestrijden van kinderarmoede, o.m. door de aanpak van lege brooddozen. De Sleutelpas wordt verder uitgerold naar vrijetijdsdiensten en verenigingen; daarvoor is €180 000 voorzien.

Dienstverlening
We profileren ons als hedendaagse, professionele en toekomstgerichte organisatie. We zorgen voor een financieel gezonde situatie en zetten in op communicatie, digitalisering en participatie, waarbij de burger centraal staat. Om de dienstverlening verder te optimaliseren wordt geïnvesteerd in extra personeel. We voorzien €100 000 voor de vernieuwing van de gemeentelijke website en het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl. We zetten in op burgerparticipatie met een budget van €30 000. Voor het vervangen van het intern wagenpark is €1 360 000 voorzien, waarbij een ecologische reflex wordt gehanteerd.

Nieuw Organogram

Er werd nauwgezet werk gemaakt van een nieuw organogram. Binnen het kader van de beschikbare budgettaire ruimte werd het bestaande organogram geactualiseerd en afgestemd op de lokale noden, zoals vertaald in het Meerjarenplan.

/