Meerjarenplan 2020-2025, deel 4

 

 


 

Het is duidelijk dat fors wordt geïnvesteerd: in mensen én in stenen. Uiteraard zijn die investeringen geen doel op zich, maar dragen ze bij tot de realisatie van onze beleidsdoelstellingen, waarbij we voor onze inwoners bouwen aan een steeds aangenamer Temse.
De opmaak is achter de rug, we kijken nu vooruit naar de uitvoering van dit plan. Het Lokaal Bestuur zet alles in het werk om zijn ambities en doelstellingen te realiseren en de uitgestippelde toekomstroute succesvol af te leggen.

Uiteraard biedt deze synthese een onvolledig beeld van het hele plan. Voor een algemeen beeld en details verwijzen we naar het integrale Meerjarenplan, dat na goedkeuring door de Gemeente- en OCMW-raad gepubliceerd wordt op de gemeentelijke website. Voor de bekendmaking aan de bevolking worden ook andere initiatieven genomen, o.a. de publicatie van een aantrekkelijke, bevattelijke infobrochure.Inspelen op opportuniteiten

Het spreekt vanzelf dat zich in de loop van de legislatuur niet te voorziene evoluties en/of gebeurtenissen kunnen voordoen, zowel positief als negatief. Net als in het verleden zal het Lokaal Bestuur ook hier met de wijsheid en de bekommernis van de goede huisvader op die ontwikkelingen resp. gebeurtenissen inspelen.http://users.pandora.be/de.meirleir/