TEMSE STAPT VEILIG UIT DE CORONACRISIS

 


 

 Temse wil veilig uit de coronacrisis stappen. Samen – stroomopwaarts – krijgen we in Temse het coronavirus klein!

Om onze inwoners te begeleiden doorheen de exit wordt een infofolder (in bijlage) verspreid, zowel digitaal als via huis-aan-huisbedeling, met daarin alle belangrijke stappen van onze exit-strategie.

Een belangrijk onderdeel zijn de mondmaskers. Het zelf maken van herbruikbare maskers zal prioritair zijn, in afwachting van de levering van de maskers door de hogere overheid. In een huis-aan-huis bedeelde handleiding (in bijlage) en via een instructiefilmpje - met Siska Schoeters en andere Temsenaars - op de gemeentelijke websites en onze sociale media wordt getoond hoe onze inwoners zelf aan de slag kunnen gaan.  Het sympathieke helpertje ‘Mondkapje’ is onze gids doorheen mondmaskerland en leert ons hoe we hiermee correct en veilig moeten omgaan.

 

Link naar instructiefilmpje: https://youtu.be/KscL6IexFg4