Onze voorouders o a: als leenman op Diepensteyn en °ca 1215, Henricus  Meert(e) te Brussel

 

 


 

Welkom op de site voor familie- en heemkunde 

van

Verdoodt - De Kinder 


Beide families nemen deel aan 

het DNA Project Oud - Hertogdom Brabant

honderd jaar na de geboorte van 

Emmanuėl De Kinder

°1909

link DNA project:       http://www.brabant-dna.org/joomla/

Onze voorouders Joseph Herman Verdoodt:  http://gw2.geneanet.org/index.php3?b=jhv&m=NG&lang=nl&n=verdoodt+&t=N&x=15&y=5

stamreeks Frans Karel Amand De Kinder: via Guy De Kinder


        Inhoud


Dank aan allen, nog in leven en postuum, voor het opzoeken, bewerken en vrijgeven van gegevens

Link naar De Kinder - Van den Bossche en verwanten  

bij  Guy De Kinder    en op geni http://www.geni.com/last-name/de+kinder


 

Onze doelstelling

Het basiswerk aanvullen en trachten te vervolledigen van 

Emmanuėl De Kinder

Hij die ons leerde te beseffen

dat we maar zijn wat we zijn

door allen die ons zijn voorgegaan

Jozef (°Joseph) Herman Verdoodt

****************

in 2009 DNA onderzoek  http://www.brabant-dna.org/joomla/

in 1978 verscheen zijn familieboek over de voorouders De Kinder, in eigen beheer

In de jaren tachtig, zocht hij voorouders van zijn moeder en haar moeder

  

zijn ouders

Maria De Wolf - Charles De Kinder

30 jaar later, zijn een aantal vrouwelijke lijnen gedeeltelijk uitgewerkt en beschikbaar.

zijn grootouders

Rosalia Van Achter x Ludovicus De Kinder

Ca 1600/1650 schrijft men te steenhuffel Van (Ginder)achter(e)(n) of een variant

Te Opdorp (na 1732) gebruikt men ca 1670 (Malderen) meestal Van Achter

zijn overgrootouders

     

Ludovicus De Kinder - Idonia Duerinck 

 

Kenspreuk volgens Peeter Van G(h)inderachter(e) (V G) ca 1575*

**************************

Goswijn  Van Daer Achter x NN

was reeds in 1264 schepen van Vilvoorde

en is tot nu de oudst bekende stamvader van

Jan V G (alias Sercoels)  x NN

Schepen van Vilvoorde in 1323 en 1326.
Verbeurd verklaring van het patrimoniaal erfgoed aan hertog Jan III van Brabant. Zie Joanna van Ginderachter, alias Van Vene, van Vilvoorde of van Brabant (bastaard die ook de naam Van Ginderachter aannam), gehuwd met Costin Van Ranst (via De Kinder x Van den Bossche)
Het verbeurd verklaren van goederen aan de landheer, werd in de middeleeuwen op grote schaal toegepast. Deze goederen werden dan weggeschonken aan politieke vrienden van dat ogenblik of bastaarden. Vriendjespolitiek is dus niet nieuw, de geschiedenis herhaalt zich. Er is weinig nieuw onder de zon. Waarschijnlijk werden de van Ginderachter's het slachtoffer van deze politieke zeden.
Verdwijnen te Vilvoorde, valt samen met de vestiging te Brussel  (alias Boschverken, de naam van een buitengoed te Laken) en in het Land van Asse (alias Kole zie Sercoels). Deze laatste kwam tot ontplooiing van begin 15e tot de 18e eeuw, o.a. als schepen, stadhouder en burgemeester te Asse. Ook vermelding te Affligem, Baardegem, ten Rozen en te Mazenzele.

- Bovenvermelde Peeter  V G ° ca 1547 x Catharina Croheyn

Notaris te Asse en ontvanger voor de Soevereine Raad van Brabant op 26/7/1588. Griffier van o a het Laathof van Affligem, te Baardegem vanaf 1585. Meier van het Laathof der kinderen De Fraeye  te Mollem cit. 1595. Verder is hij bekend via een handschrift (dat is 't recht van Uccle) omtrent het Landrecht in West-Brabant.

- Verdoodt (Liefferinckx)  via Marie V G ° ca 1580 x Ingel Van den Driessche

- De Kinder via Rosalia Van Achter °1847 x Ludovicus De Kinder

- en nog vele anderen.....

***************************

Meer en bijgewerkte gegevens   bij  Guy De Kinder

kijk ook eens op http://www.geni.com/last-name/de+kinder

****************

contactgegevens

Postadres

Verdoodt - De Kinder

Heibosstraat 19

B-2890 Sint-Amands

Telefoon

0032/(0)52 33 49 97

E-mail  verdoodt.dekinder@telenet.be


 

 

 

[ Start  ]  [ Nieuws ]  [ Zoekpagina ]  [ Inhoud ] [ Uw mening ]

Plaats voor auteursgegevens.
Copyright © 1999 - 2025  Verdoodt - De Kinder. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 27/12/2019

Genealogie en de wet op de persoonlijke levenssfeer, synthese- en informatienota van de commissie

Indien u meent, dat op grond van de wet op de privacy gegevens dienen te worden verwijderd, gelieve dit te melden via E-mail  verdoodt.dekinder@telenet.be