TOERISME VLAANDEREN IS DE BEVOEGDE INSTANTIE DIE DE VERGUNNING HEEFT TOEGEKEND EN WAAR VERDERE INFORMATIE VERKREGEN KAN WORDEN OVER DE REGLEMENTERING INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN VAKANTIEWONING EN DE RECHTSMIDDELEN DIE ALGEMEEN VOORHANDEN ZIJN BIJ GESCHILLEN EN WAAR DE TOERIST EEN KLACHT KAN INDIENEN

-------------------------------------------------------------------------------------------
TOEGEKENDE COMFORTCLASSIFICATIE :   
-------------------------------------------------------------------------------------------