Reglement “De Wielertoerist”

 1. Er wordt vertrokken op het Achter d'Hovenplein volgens de vertrekuren vermeld op het maandblad.

 2. Bij een uitstap, vermeld op het maandblad, wordt er steeds in de clubkledij gereden, d.w.z. windvest en/of koerstrui, koersbroek, valhelm van de club. Bij overtreding 1,25 EUR in clubkas, het aantal gereden kilometers voor de helft genoteerd voor het clubklassement.

 3. Bij het begin van elk seizoen wordt er aan iedere wielertoerist een jaarbijdrage gevraagd van 20 euro vermeerdert met 10 euro bijdrage volgwagen en kledijbijdrage van 20€, samen 50€/jaar voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Elk nieuw lid betaald bij de eerste nieuwe outfit die hij krijgt van de club 80€ kledijbijdrage, vermeerdert met de jaarbijdrage, bijdrage volgwagen en kledijbijdrage die elk andere wielertoerist betaald dat jaar. Dit wordt gebruikt als tussenkomst in diverse kosten en wordt tijdelijk gestort op de rekeningnr. BE58 9730 2134 4579 van: “de wielertoerist” Pothoek 8, 2990 Wuustwezel.

 4. Het clubklassement wordt opgemaakt volgens het aantal gereden kilometers. Men dient samen met de club te vertrekken en aan te komen. Het aantal vertrekkers moet minimum 3 toeristen zijn.

 5. De wegcode dient geëerbiedigd te worden. Bij overtreding hiervan ligt de verantwoordelijkheid bij de overtreder zelf.

 6. Elke wielertoerist zorgt zelf voor een verzekering, zodat bij ongeval de door jou veroorzaakte schade bij derden, en indien mogelijk ook bij jezelf, gedekt is. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of schade.

 7. Volgwagen:
 8. - Elke wielertoerist dient minimum 1 keer te rijden, mits tonen van een geldig rijbewijs.
  - Studenten en jongeren tot 23 jaar rijden niet.
  - Een rijbeurt als volgwagen telt als gereden rit met de fiets, kilometers worden genoteerd achter de naam van de bestuurder.
  - Als je om een of andere reden niet kunt rijden zorg je zelf voor een vervanger, je meldt dit wel steeds aan de verantwoordelijken.

 9. Voor voorstellen of opmerkingen tijdens het seizoen kan u terecht bij de voorzitter.

 10. Bij het stopzetten van de wielerclub wordt het geld dat in kas is, geschonken aan de BO-school en/of Coda te Wuustwezel.

We fietsen met de instelling : “Samen uit, samen thuis”