Belastingslijsten Waregem

Terug naar Werking


1. Twintigste penningcohier Waregem Kasselrij Oudenaarde anno 1572

2. Belastingen Waregem Kasselrij Kortrijk anno 1581.

3. Belastingen Waregem Kasselrij Kortrijk anno 1603.

4. Haardbelasting Waregem Kasselrij Oudenaarde anno 1604