Ga naar: kadastrale gegevens, home


Grondgebruik Waregem (deelgemeente)

Deze statistieken zijn opgemaakt met een Access-database voor perceelgegevens. De database bevat nu ca. 18000 records, slechts een klein deel van de realiteit. Deze database is tegelijk de basis bij het opmaken van de feodale kaarten.

De vergelijking van de 3 situaties is moeilijk omdat de groepering én de benaming ervan niet gelijk is. Hoe recenter de documenten, hoe meer gedetailleerd. De 18de-eeuwse documenten zijn te vaag. Van de 400 ha hofsteden is vermoedelijk 300 ha land en 60 ha hooiland of weide.

Archiefbronnen Gebied Aanpassing
Landboeken nl. kas. Oudenaarde 1713 en kas. Kortrijk 1758. Waregem 7/05/2000 16:33:54
Franse kadaster van 1801. Waregem 7/05/2000 16:16:13
Kadastrale leggers van P.C. Popp van 1852. Waregem 7/05/2000 16:18:33