Ga naar: Penningkohier

kaarten

kaarten regio

home

Waregem was tot aan de Franse Revolutie verdeeld in Waregem Kortrijks en Waregem Oudenaards ( Potegem). De grens was: de Kasselrijbeek, de Gaverbeek tot aan de Keukeldam, De Keukeldam, de Churchilllaan, de Nokerseweg en de Kasselrijstraat. Alle grafelijke en kasselrijbelastingen werden afzonderlijk geïnd. De parochiebelastingen ( een vierde voor Potegem) werden daaraan toegevoegd .