Afbeeldingsresultaat voor brievenbus clipart

 

LAATSTE BERICHTEN...

 

MEDEDELING

De Europese wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’

(van start op 25 mei 2018, Engelse afkorting GDPR)

zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens beter beschermd

worden. Uw gegevens (naam, voornaam, adres) zullen wij

verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt worden

en beschermen tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.

Intern kunnen deze gedeeld worden mits garantie op privacy.

 

U kunt op elk ogenblik vragen deze gegevens aan te vullen

(telefoonnummer, e-mail) te wijzigen of te schrappen.

 

Aarzel dan niet ons dit schriftelijk mee te delen.

Dit kan via e-mail

braetandre@telenet.be

ofwel per post

‘De Gaverstreke’ – Kruishoutemseweg 131, 8790 Waregem.

 

 

VOORSTELLING VAN HET 46STE JAARBOEK

'DE GAVERSTREKE' 2018

MET VOORDRACHT

 ‘Bevrijdingsoffensief in de Leiestreek’

door Gil Bossuyt

 

Dinsdagavond

11 december 2018 om 20 u.

 

in het Cultuurcentrum ‘De Schakel’, Schakelstraat 8, 8790 Waregem

 

JAARBOEK 'DE GAVERSTREKE' 2017

Inhoud 45ste Jaarboek 2017

 

Inleiding

 

Waregems musicus, beeldhouwer en letterkundige Georges Leroy (1930-1977)

 

De armendis van Waregem 1490-1560.

 

Ook in Vijve is het Kerstmis.

 

Nieuwenhove van achter de coulissen.

 

Prekadastrale bronnen van Waregem in het ancien régime

(1260-1793).

 

De geschiedenis van de jongensschool en zijn onderwijzers.

 

In Anzegem, door de eeuwen heen.

 

Een verkenning per fiets rond ‘den ijzeren weg’

en de statiewijk van Waregem

 

Enkele aspecten van de historische ecologie (1)

 

Driehonderd jaar Gentse baan (3) te Beveren, Desselgem en

Sint-Eloois-VIjve

 

IJzerenweg, een zegen voor Waregem (3)

 

 

 

 

De familie Gernay meer dan 100 jaar verweven met de textielindustrie in Waregem (1)

 

Herinneringen aan villa Rotshof te Waregem

 

Naklanken

     Klokken in Waregem

     Meubels in het H.-Hartcollege

 

 

G. Algoet

 

 

B. Delange

 

L. Zevenbergen

 

L. Cappon

 

N. Follens

 

 

F. Benoit

 

F. Speleers

 

E. Devogelaere

 

 

B. Vandenbussche

 

R. Castelain

 

 

E. Ducatteeuw

 

H. Ghistelinck

W. Van Thuyne

B. Delange

M. Feys

H. De Clerck

 

M. Crabeels

 

L. Faes

L. Van Nuffel

 

 

G. Algoet

 

 

 


 

Het jaarboek is te bekomen

door storting van 22 euro

op rekening IBAN: BE12 0680 5030 1092

BIC: GKCCBEBB

van "De Gaverstreke", Waregem

Geen verzendingskosten


 

VORIGE JAARBOEKEN DE GAVERSTREKE

nog verkrijgbaar.

 

Het DOCUMENTATIECENTRUM is toegankelijk

voor leden na afspraak

met André Braet:

braetandre@pandora.be

 

Terug naar Werking