Diane Bex
011-744985    0485-853727
diane-bex@hotmail.com
Kleur en helderheid vormen de basiselementen van haar denken. De gedachtengang in haar werk is een zoektocht naar de combinatie van licht- en kleurnuances.

Ze laat zich sterk inspireren door de Schepping om haar heen. Soms raakt ze gefascineerd door  natuurverschijnselen die ze op haar eigen wijze interpreteert.

Ze schildert vanuit de passie en de drang zich geestelijk te uiten. Ze schept in haar kunst vormen om zich heen die los staan van de vormen en kleuren in de wereld rondom haar.

De Boodschap van haar werk wordt niet opgedrongen, ze geeft enkel een tip om zelf de oplossing te zoeken. Haar werk straalt dikwijls rust uit.

Het is een creatie van een nieuwe wereld met de bedoeling het gemoed van de toeschouwer te raken en deze ter lezing aan te bieden

Tentoonstelling

-----------------------------------