Groenwerking


•Op 19/9/1984 werd een perceel populierenbos in beheer genomen, eigendom van het OCMW van Lede en gepacht door de gemeente Lede. De bedoeling is de plaatselijke fauna en flora een beter ecologisch evenwicht te bezorgen, in het belang van alle natuurliefhebbers.


•Dit perceel van 50 are paalt aan de Wellebeek te Lede-Wanzele en de voetweg richting Wanzele (kadastersecties 373 en 373/2) en werd gedeeltelijk omgevormd tot mini-arboretum. Eind 2004 werd de helft van dit bos gerooid en in het voorjaar van 2005 heraangeplant met inheemse boomsoorten en een struikenborder langsheen de voetweg. Tevens werd een takkenwal aangelegd en een rij wilgen die geknot worden.


• Op 19/1/1996 werd een weiland aangekocht ter plaatse genaamd “Reymeers”, gekadastreerd sectie D nrs. 320 – 321 – 323, met een oppervlakte van 28 are.


• Dit weiland werd later beplant met inheemse boomsoorten en wordt nog  eenmaal per jaar gemaaid.

Het terrein paalt aan de voetweg richting Impe-Ledezijde, ligt langsheen het traject van de wandelroute “De 4 Uitersten” en behoort tot het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk)-gebied van de Molenbeekvallei.

Het terrein is uitgerust met een zitbank, infobord en vuilnisbak, tevens werd een takkenwal aangelegd.


  1. Jaarlijks worden er onderhoudswerken uitgevoerd.


Gemzenactiviteiten


• De vereniging organiseert hoofdzakelijk dagwandelingen in de open natuur met een licht accent op exploratie en avontuur. Deze wandelingen strekken zich uit over gans België, met de voorkeur voor de Ardennen. De wandelafstand bedraagt meestal een 20 à 22 km., gespreid over een 6 à 7 uren en getraceerd op niet verharde en soms moeilijk toegankelijke paden of wegen. De topografische kaarten en kompas en GPS zijn hier de hulpmiddelen. Dit zijn de zogenaamde zware wandelingen.


• Naast dit type van wandelingen worden er jaarlijks ook een paar lichtere wandelingen georganiseerd van een 13 à 14 km , 1 of 2 toeristische uitstappen, een stadswandeling, bezoeken aan natuurreservaten, een fietstocht over een 65 km, een kajaktocht over een 20 km, eventueel een meerdaags tentenkamp en om de 2 jaar een vierdaagse buitenlandse uitstap en eveneens om de 2 jaar een verlengd weekend in een Ardense vakantiewoning. Deze opsomming is uiteraard niet limitatief.


• Om de ledenbinding te verstevigen worden er per jaar een 6-tal ledenbijeenkomsten gehouden, soms thematisch, in het eigen lokaal of in een gemeentelijk lokaal.


  1. Om de binding met de plaatselijke natuur aan te houden worden er

2 bosjes onderhouden.


Info:    johan.decremer@telenet.be